Expertern varnar: Fel försäkring står dyrt

Det finns pengar att spara på att ha ett korrekt försäkringsskydd, menar experten

Fel bilförsäkring kan stå bilägaren dyrt – eller kosta tusentals kronor varje månad helt i onödan.

– Plötsligt står man där jätteförvånad och måste betala en helt kvaddad bil, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas.

Prisskillnaden mellan trafik-, halv- och helförsäkring kan verka gigantisk, men många bilägare missar vad som täcks av de olika försäkringarna – och glömmer att se över skyddet kontinuerligt. Misstag som både kan kosta onödiga pengar i för höga avgifter – och samtidigt stå dig rejält dyrt.

Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå, ger tips till bilägaren – och varnar för att låta försäkringen stå på någon annan än den civilrättsliga ägaren.

Vanligt att ägaren missar

Nästan alla nya personbilar har en vagnskadegaranti som gäller mellan två och fyra år beroende på bilmodell. Den täcker vagnskador och gör att bilägaren får fullgott skydd redan med en halvförsäkring. Men garantin upphör att gälla när bilen uppnått en viss ålder, alternativt körsträcka och  då missar många att utöka sin försäkring till helförsäkring – vilket kan stå ägaren dyrt.

– Det är vanligt att ägaren missar att vagnskadegarantin gått ut, och då är det inte alls ovanligt att det hänt något och ägaren står jätteförvånad och måste betala för en kvaddad bil. Det räcker egentligen att man själv kör i diket eller repar lacken, det handlar om skador på den egna bilen där det inte finns någon vållande, säger Peter Stark.

Däremot bör inte alla ha helförsäkring oavsett bilens ålder, menar Peter. Den som har en bil äldre 10 - 15 år kanske kastar onödigt mycket pengar i sjön, som kunde använts till eventuella reparationer i stället.

– Relevant är att ha skyddet till bilen åtminstone är upp till tio år gammal. Därefter är det sällan bilen är värd mycket mer än 50 000 kronor, och då börjar det kosta för mycket att ha vagnskadegarantin i förhållande till vad man får ut. Blir det en stor skada så löser ofta försäkringsbolagen in bilen, och inlösenvärdet blir alltid en besvikelse. Då kan det vara dumt att betala 3 000 – 4 000 kronor för den vagnskadeförsäkringen, de pengarna är bättre att spara till reparationen.

Blir helt utan ersättning

Peter varnar också för att skriva försäkringen på någon annan än den som faktiskt brukar bilen. Märker försäkringsbolaget att försäkringen står på någon annan någon än den civilrättsliga ägaren, en förälder exempelvis, kan bolagen vägra betala ut ersättning, oavsett vad som hänt.

– Många tycker att den stackars 23-åringen får hög premie medan föräldern kommer undan med hälften, men visar det sig att den yngre använder bilen för eget bruk blir det ingen ersättning alls, förutom för personskador.

Vill ha nämnd

Konsumenternas Försäkringsbyrå hjälper privatpersoner som hamnat i klinch med försäkringsbolag och de allra vanligaste ärenden handlar om hur bilen värderas vid totalskada samt diskussion om vållande vid skada.

– När det inträffar en totalskada och bolaget löser in bilen tycker ofta konsumenten att den värderas för lågt, men det går att använda sig av oberoende auktoriserad värderingsman om man är missnöjd.

– Diskussion om vållande vid trafikolycka är också en återkommande sak. Dömer försäkringsbolagen till någon parts nackdel kan den få betala väldigt mycket, och det är ytterligare en sak som talar för att en lite yngre bil ska ha en vagnskadeförsäkring. Som det är nu är det dessutom svårt att överklaga beslutet. Då måste man vända sig till domstol, vi på Konsumenternas vill i stället ha en nämnd som utreder vållandesärenden.

Första steget att se över sin försäkring tycker Peter Stark att bilägaren kan göra på Konsumenternas hemsida där organisationen betygssatt försäkringsbolags olika skydd.

– För många fungerar försäkringarna bra, men vi finns för att det ibland inte funkar. Vi råder hur personer ska hantera sin skada gentemot försäkringsbolaget som ibland ger felaktiga besked, även utifrån sina egna villkor. Det händer dagligen att bolagen gömmer sig bakom villkoren.

Publisert:

LÄS VIDARE