Så startar du med en annan bils batteri

MOTOR

1. Båda fordonen ska ha samma spänning. Veteranbilar kan ha sex och lastbilar 24 volt.

2. Är det strömgivande batteriet betydligt mindre än det urladdade? Då ska du inte göra något startförsök. Tvärt om går däremot utmärkt.

3. Kontrollera att det urladdade batteriet inte har frusit, tina det i så fall först.

4. Motorn ska vara igång på det hjälpande fordonet.

5. Bilarna ska inte vara i kontakt med varandra så att ström kan vandra mellan fordonens metallytor.

6. Startkablarna ska ligga så att de inte dras in i fläkt eller drivremmar.

7. Det bildas knallgas i det urladdade batteriet under startförsöken. Om en gnista uppstår kan batteriet fara i bitar och syran spruta ut. Därför ska inkoppling och urkoppling ske i rätt ordning:

a) Röd startkabel kopplas mellan de bägge batteriernas pluspoler.

b) Svart startkabel kopplas först på det strömgivande batteriets minuspol och därefter på ”en god jordpunkt” någonstans på den ”döda” bilens motorblock - så långt bort från batteriet som möjligt

c) När motorn har startat ska urkoppling ske i omvänd ordning. Ty det är när du ansluter den sista klämman och kopplat bort den första klämman som en gnista kan uppstå.

Bo Andersson ([email protected])

ARTIKELN HANDLAR OM

Bilar