Lägre fart ger fler olyckor

1 av 2
KLICKA FÖR ATT FÖRSTORA Nya hastighetsgränser – riksvägar. Ej nationella vägar. Kartan visar både förslag till förändrade hastighetsbegränsningar och förslag att behålla nuvarande hastighetsgränser. De mindre vägarna och lokala hastighetsbegränsningar (LTF) visas ej.

avRobert Collin

MOTOR

Väg 292 i Uppsala län, från Gimo till Söderfors, rust­ades upp till högsta tänkbara landsvägstandard på 1960 och -70-talen. Det var då Dannemora gruvor, Sandvikens specialstålverk i Gimo och flera­ järnbruk i Norduppland krävde vägar för tunga lastbilstransporter.

Och för drygt tio år sedan förlängdes vägen österut mot Harg och den planerade storhamnen vid Ålands hav.

Än i dag är den vägen oöverträffad när det gäller framkomlighet och med tanke på den mycket låga trafiktätheten, järnhanteringen ligger nere och hamnen blev aldrig av, är säkerheten hög även med dagens mått.

Vägen är bred, sikten är perfekt med öppna kurvor utan skymda avsnitt. Det finns inga lömska krön eller svackor där det kan uppstå plötsligt ishalka. Dikes­renarna är flacka med perfekta avkörningsområden och så avslutas det hela med viltstängsel.

90 kilometer i timmen känns tröttande långsamt.

Men nu vill byråkraterna på Vägverket sänka till 80!

Jo, väg 292 ska få hastigheten sänkt från 90 till 80 i hela sin sträckning.

Väg 76 i Stockholms län, från Söderbykarl till Ununge har nästan samma fina standard. Även den sänks till 80.

I Västernorrland och Jämtland sänks stora delar av väg 331/346.

I Norrbotten får väg 393 från Överkalix till Pajala sänkt hastighet.

I Västmanland sänks hastig­heten på den utmärkta väg 66 mellan Surahammar och Fagersta, även den vägen är byggd och anpassad till järnhanteringens krav på goda transporter.

Det här är bara ett litet, litet plock bland alla vägar som Vägverket vill sänka farten på. Men det är vägar jag brukar köra, och där jag vet att sänkt hastighet är en ren skrivbordsprodukt.

Genom att sänka hastigheten på drygt 1 500 mil landsväg hoppas verket kunna minska antalet trafikdödade med tio (!) personer årligen.

Varje tänkande människa inser att någonting är på tok.

Men tjänstemännen på Vägverket har blivit Sveriges talibaner. De tillåter inte att någon ifrågasätter deras sanning. De får härja fritt med sin tolkning av verkligheten vilken utgår från att sänkt hastighet leder till en bättre värld.

Men snart måste det bli slut på dumheterna! Taliban-låg hastighet kommer tvärt om att leda till fler olyckor när allt fler kommer att somna bakom ratten. Eller när stressade bilister kör om på olämpliga ställen. Omotiverat ­låga hastigheter kostar också pengar i förlorad tid vilket gör Sveriges och svenska företags konkurrenskraft sämre.

Politiker och invånare runt om

i Sverige, klicka in på Vägverkets stolleförslag (vv.se, där finns kartorna med alla föreslagna sänkningar i ditt län) och säg STOPP!

Det finns faktiskt, åtminstone

i teorin, en möjlighet att stoppa eländet.

ARTIKELN HANDLAR OM

Bilar