120 km/tim på motorväg - lika fegt som urvattnat

MOTOR

Jaha. Så ska vi få vi höjd fart på motorväg.

Med tio kilometer i timmen, från 110 till 120. Men som kompensation för allt elände en sådan hög hastighet kan ställa till med, både när det gäller olyckor och mijöförstöring, sänkt hastighet på massa andra vägar.

Först gjordes ett test. Med hjärtat i halsgropen. Eller som Gunnar Carlsson på NTF uttryckte det: ”Ett cyniskt test med människoliv som insats”.

Risken fanns ju hela tiden, att det skulle bli en massaker där på teststräckan, på E6 en bit genom Halland, ner mot gränsen till Skåne. Ett blodbad när bilisterna på motorvägen plötsligt började köra i hisnande 120.

En del, jo, en del ännu värre cyniker som jag själv, hade hoppats på 130, som test åtminstone. Men nu föreslogs 120 av riskmedvetna tjänstemän på Vägverket, och beslutet om 120 som försökshastighet togs sedan av politikerna.

Det blev ingen massaker.

Det hände faktiskt ingenting där på teststäckan. Snitthastigheten höjdes en aning men de högsta hastigheterna blev inte högre och ingen dog till följd av 120-skyltarna.

Försöket påbörjades på Göran Perssons tid. Ni minns, landsfadern som brukade kolla med sin mackföreståndare, eller om det var gummigubben, innan han skulle tycka till om trafiken. Vägverkets tjänstemän eller sina egna sakkunniga litade han aldrig på.

Tydligen tyckte mackföreståndaren att 120 var en bra hastighet och då fick det bli så.

Före riksdagsvalet i september pratade ett par av partierna i ”Alliansen” för 130 som högsta hastighet. Kanske fick de en och annan röst på det förslaget.

Men på seminariet Trafikdagarna i Linköping i början av året stod näringsministern Åsa Torstensson (centerpartist och själv från Halland) och tyckte att 120 var precis lagom. Ja, om hon fick vara med och sänka farten på alla andra vägar.

För 120 är bara tänkbart på de allra säkraste motorvägarna, och kanske inte ens i alla väder. Medan många vajervägar (Sveriges allra säkraste vägar enligt trafiksäkerhetschefen Claes Tingvall på Vägverket) får sänkt fart till 100, många landsvägar sänkt till 80 och många stadsgator sänkt till 40.

Ska man skratta eller gråta?

Jag väntar på nästa utspel från nya näringsministern: ”Flyget över Sverige får sänkta hastigheter”, ”Bredbanden får sänkta hastigheter”, ”Stockholms tunnelbana får sänkta hastigheter”, och varför inte sänka farten på rulltrapporna ner till stationerna när vi ändå är igång?

Danmark höjde från 110 till 130 för över ett år sen. Svenske trafikexperten Gunnar Carlsson varnade men hans kolleger på danska NTF stödde förslaget. Och olyckorna MINSKADE eftersom höjningen följdes av ökad polisbevakning och skärpta straff för fortkörning.

Österrike höjde en provsträcka i Kärntern till 160.

Gunnar Carlsson gladde sig säkert, i smyg, åt alla som åkte fast för fortkörning, trots den höga tillåtna hastigheten. Tills han förstod att de flesta fortkörarna var lastbilar, nattetid, eftersom de trotsade de nya LÄGRE hastigheterna för tung trafik i mörker. Och fler olyckor blev det inte.

Italien har höjt till 150 på de bästa motorvägarna. Frankrike har sedan evigheter 130 på större delen av motorvägsnätet.

Men här hemma tycker den nya borgerliga regeringen att 120 på de bästa vägarna är en tillräcklig höjning. Om den kompenseras av sänkt hastighet på nästan alla andra vägar.

Var finns alla kloka människor? Alla som inser att höjd hastighet på motorväg INTE leder till fler döda. Inte leder till fler skadade. Inte leder till mer otrivsel och stress.

Som förstår att 130 på motorväg tvärt om är positivt för trivseln och alldeles utmärkt för landets ekonomi.

Eller är det mig det är fel på? Som inte förstått att vi svenska bilister har sämre förmåga att behärska bilen i 130 än fransmän, italienare, österrikare, danskar och många andra folk inom och utanför EU?

Jag menar, vi är nyktrare och har mindre trafik än alla andra. Vi har dyrare och bättre bilar än de flesta, och bättre motorvägar.

Hjälp mig! Snälla! VAR ÄR HAKEN?

Elektroniken är en tickande bomb

ARTIKELN HANDLAR OM

Bilar