Experter varnar: Vi missar klimatmålet

Av: Erik Gustafsson

Publicerad:

Om 15 år är målet att Sverige ska ha en helt fossiloberoende fordonsflotta.

Men vissa bilar sätter käppar i hjulet för att minska ökar nu utsläppen.

Varför? Allt fler bilar blir fyrhjulsdrivna, larmar Trafikverket och Transportstyrelsen gemensamt.

Trafikverkets miljödirektör Lars Nilsson

En genomsnittlig personbil i Sverige släppte ifjol ut 131 gram koldioxid per kilometer, enligt Transportstyrelsens statistik. Det är visserligen en minskning med 2,3 gram jämfört med året innan, men för dieselbilarna går det åt fel håll. Där ökade nämligen koldioxidutsläppen från 133,6 gram per kilometer för 2013 till 134,6 gram ifjol.

Enligt Trafikverket och Transportstyrelsen är boven i dramat de fyrhjulsdrivna bilarna, och då speciellt dieseldrivna sådana. De har sedan 2012 ökat från 28 procents andel till hela 44,9 procent ifjol. 

Efterlyser nya styrmedel

Nu efterlyser både Trafikverket och Transportstyrelsen nya styrmedel för att den fossiloberoende fordonsflottan ska vara möjlig 2030 – och att målet om en helt utsläppsfri flotta år 2050 ska kunna nås.

– Vi behöver se en minskning från nya personbilar på minst 5 procent årligen för att nå målen. Det behövs nya styrmedel som premierar bilar med låga utsläpp och åtgärder som fortsätter utvecklingen mot ett mer transportsnålt samhälle, säger Lars Nilsson, miljödirektör på Trafikverket.

Att effektivisera dagens motorer är inte heller tillräckligt, enligt myndigheterna som menar att energieffektiviseringen måste ske tillsammans med ett mer transportsnålt samhälle och ”en ersättning av fossila drivmedel med biodrivmedel och el.”

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN