Bilister struntar i 30-gränsen!

Nu skärper polisen kontrollen inför skolstarten.

1 av 3 | Foto: PETER KNOPP

Att köra lugnt förbi en skola kan verka självklart.

Men bara hälften av trafikanterna följer hastighetsgränsen i tätort.

Sämst respekteras 30-gränsen.

På måndag gäller skärpning, då börjar polisens hastighetsvecka på kommunernas gator och vägar.

Trettio människoliv om året kan räddas om fler följde hastighetsgränserna i tätort enligt beräkningar som Vägverket gjort.

Hastighetsmätningar som Vägverket genomförde 2003 på vägar i tätort, visade att bara hälften av trafikanterna följde hastighetsgränserna.

70-gränsen respekteras mer än 30!

Skillnaderna är dock stora mellan de olika hastighetsgränserna. På vägar med högsta tillåten hastighet 70 km/tim är regelefterlevnaden närmast dubbelt så hög jämför med vägar med hastighetsgränsen 50 km/tim. De flesta hastighetsöverträdelserna sker dock på sträckor med hastighetsgränsen 30 km/tim.

– Hastighetsöverträdelserna måste bekämpas på flera fronter, säger NTF:s vd Jan Sandberg. Mest effektivt är fysiska åtgärder i väg- och gatumiljöerna, men det är mycket kostsamt. Därför måste vi också arbeta med attityd- och beteendepåverkan.

– Under vecka 34 arbetar vi intensivt med trafiksäkerhetshöjande insatser i städer. Fokus ligger på hastighet, nykterhet samt säkerhetsanordning som bilbälte och hjälm. På orter där Temaveckan sammanfaller med skolstarten kommer vi att fokusera åtgärderna där, säger Björn Lidö, trafikansvarig på Rikspolisstyrelsen.

Martin Ström

ARTIKELN HANDLAR OM

Bilar