Bilen får eCall – ringer själv 112

Publicerad 2015-04-28

Nu blir systemet som ska rädda hundratals liv varje år lagkrav.

Efter en olycka ska bilen automatisk ringa efter hjälp – och nu tvingar EU biltillverkarna att montera in systemet.

I Sverige beräknas sju till nio liv sparas varje år, enligt Trafikverket.

Från och med april 2018 ska samtliga nya bilar som säljs inom EU vara utrustade med eCall, har EU nyligen bestämt. Det betyder att bilar vid händelse av en olycka automatiskt ska ringa larmcentralen och meddela position och antal personer i bilen.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) väntas systemet reducera antalet trafikdöda med 2,5 till 3,5 procent per år – och samtidigt reducera antalet svårt skadade med 3-4 procent genom att räddningen snabbare kan nå fram.

Kortar responstiden

Tekniken i sig är inget nytt. Bland andra har Volvo erbjudit sitt system ”On Call” i över tio år, men då som extrautrustning för tusentals kronor.

Genom att systemet kan skicka en exakt position räknar MSB med att tiden från olycka till att hjälpen kommer fram kan reduceras med hela 43 procent, från dagens responstid på 25 minuter och 19 sekunder till 14 minuter och 33 sekunder.

Det ska ske bland annat genom att helt undvika så kallad ”letetid” när räddningsbilarna måste leta efter olyckan, eftersom 17 procent av de som ringer 112 från en mobiltelefon inte anger en korrekt adress, enligt MSB.

Positiv samhällsekonomi

EU har räknat ut att införandet av eCall i unionens bilar kostar 180 euro per bil det första halvåret, därefter 125 euro. Dock har omkring 30 procent av bilarna som säljs nya i dag redan systemet inbyggt, men inte aktiverat, vilket sänker kostnaden. Dessutom beräknar MSB att systemet kommer spara pengar åt samhället med mellan 341 och 505 miljoner kronor år 2041 när hela bilparken är utrustad med eCall.

För att skydda den personliga integritet menar EU dessutom att systemet ligger latent fram till dess att en olycka händer, och att det först då aktiveras och kopplas ihop med mobilnätet som det larmar genom.

Följ ämnen i artikeln