Snart är elcykelpremien slut

Bråttom att spara tusenlappar - om en vecka kan elcykelfesten vara över

Publicerad:
Uppdaterad:
Över 50000 svenskar har ansökt om elcykelpremie. I går återstod bara 40 miljoner och inom en vecka kan pengarna vara slut, enligt Naturvårdsverket bidragsenhet.
Foto: TT
Över 50000 svenskar har ansökt om elcykelpremie. I går återstod bara 40 miljoner och inom en vecka kan pengarna vara slut, enligt Naturvårdsverket bidragsenhet.

Elcykeln har räddat flera tiotusentals svenskar i uppförsbacken på väg till jobbet.
Och elfordonspremien har gett dem ekonomisk skjuts.
Men nästa vecka kan bidragspotten vara slut.

Många uppförsbackar på väg till och från jobbet? Dålig kondition? Eller bara allmän omtanke om fram­ tidens miljö?

Det saknas knappast an­ledningar som motiverar el­ fordon – och de tycks ha nått fram. Att byta ut sin vanliga cykel till en cykel med bat­ teridriven elmotor har på kort tid blivit populärt.

Upp till 10 000 kr

Över 50 000 svenskar hit­ tills har dessutom passat på att både satsa på eldrivet och samtidigt spara en slant.

Den som skaffat en elcy­kel, en elmoped eller en el­motorcykel har kunnat an­ söka om upp till 10 000 kro­ nor (25 procent av priset) i bidrag. Premien omfattar sedan i somras även eldriv­ na utombordsmotorer.

Sedan elfordonspremien infördes har över 51 767 bi­ drag betalats ut.

Det motsvarar, enligt Naturvårdsverket, 385 mil­ joner kronor i premiepeng­ ar.

Men nu gäller det att trampa fort. I går återstod bara 40,5 miljoner kronor av elbidragspotten. Om svens­karna fortsätter att ansöka om premien i samma takt beräknas bidragspengarna, enligt verkets miljöbidrags­enhet, ta slut inom en vecka.

Osäkert efter valet

Tanken med premien, som kopierades från grann­landet Norge, har varit att få ner bilkonsumtionen och sprida intresset för miljö­vänligare färdmedel.

Och många har nappat, i synnerhet cyklister i Hal­land, Gotland och i Krono­berg som är de län som toppar elcykelan­vändningen/invå­nare.

Något fler män (54 procent) än kvinnor (46 pro­cent) har ansökt om premien och medelåldern på de sökande har varit 53 år.

Men premien har varit omdebatterad.

Framtidsutsikterna för den förra regeringens pre­mieplan som lades på tre år är nu, efter det osäkra valet, osäkert. Alliansen har varit sval och de ansök­ningar som skickas in nu på slutet kommer, enligt Naturvårds­ verket, att lagras i väntan på nya direk­tiv.

Publicerad:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN