Ointressant konvertera bilen till etanoldrift

MOTOR

Bara en promille byggde om bilen för miljöbränsle efter lagändring

Intresset för att bygga om gamla bilar så att de kan gå på miljövänligt bränsle är svalt.

– Det visar att det behövs en premie för konvertering, säger Anders Ygeman (S).

Foto: börje thuresson
Det höga etanolpriset och kostnaden för att bygga om bilen i efterhand för miljöbränsle gör att intresset för konvertering är oerhört lågt.

Ygeman som är ordförande i miljö-och jordbruksutskottet har låtit riksdagens utredningstjänst göra en kartläggning inför politikerveckan i Visby.

Sedan den 1 juli 2008 har det varit tillåtet att efterkonvertera bensin- och bränsledrivna bilar till drift med alternativbränslen som exempelvis etanol och biogas.

Men enligt Transportstyrelsens register har bara 64 bilar byggts om till etanoldrift sedan dess. Det finns inga uppgifter om hur många som ändrats så att de kan gå på el eller gas. Enligt uppgift från Bil Sweden har mycket få bilar efterkonverterats till gas- eller eldrift.

En orsak till det svaga intresset kan vara att det har varit dyrare att köra på etanol än bensin och att det blivit oekonomiskt att efterkonvertera bilen.

Att bygga om till etanoldrift kostar 10 000 till 15 000 och till biogas över 30 000 kronor.

– Regeringens lagändring har varit helt verkningslös, inte ens en promille av bilparken har efterkonverterats till förnyelsebara drivmedel, säger Ygeman.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM

Bilar