Listan: Sommarens värsta vägarbeten

Publicerad 2015-05-25

Sommar, sol  – och vägarbeten.

Snart drar Trafikverket igång sitt ”sommarjobb”, vilket för många innebär långa bilköer.

– I vissa fall bör man överväga om det finns andra sätt att ta sig till jobbet, säger Per Gustafsson på Trafikverket.

Sommar innebär semester för de flesta av oss.

Men några trafikleder kommer att drabbas av omfattande arbeten under sommaren. Vägarbeten som kräver extra mycket hänsyn och uppmärksamhet från trafikanternas sida.

– Under sommarledigheterna kommer det att vara mycket störningar, säger Pär Gustafsson som är Kommunikationschef för verksamheten Underhåll på Trafikverket

Storstäderna påverkas mest

Trafikarbeten i större omfattningar görs endast under de varma delarna av året. Detta med tanke på att vägarbeten både är lättare och billigare att utföra sommartid när värmen är gynnsam och dagarna långa.

Totalt rör det sig om ett trettiotal större trafikprojekt runt om i landet. Även om vägarbeten görs över hela landet – så påverkas storstadsområdenas trafik mest.

Planera – för en bra semester

Men det gäller att man är förberedd på större trafikarbeten när man färdas till sommarstugor eller arbetsplatser.

– I vissa fall kan man bör överväga om det finns andra vägar eller andra sätt att ta sig till jobbet, säger Pär.

En sträcka som kommer att vara en av de värsta är E4:an vid Nyköping.

– Under ett par veckor kommer det att vara mycket stora störning där, menar Pär. Det är en väg på 14 km som preliminärt kommer att byggas om mellan veckorna 32 till 35.

När kommer det att vara som allra värst?

– Det är svårt att svara på. Asfaltering pågår över hela sommaren. Och det är ofta det som trafikanten upplever som det mest störande. Vi informerar på vår hemsida senast fem dagar innan ett vägarbete påbörjas, säger Pär.

Vad bör man tänka på som bilförare under sommaren?

– Bra fråga. Om vi gör omfattande broarbeten, då det tar längre tid att ta sig till jobbet. Men i rusningstrafik till och från jobbet kan till exempel tio minuters extra färdväg uppfattas som jättemycket.

Man måste ha tålamod och kanske till och med överväga om det finns andra sätt att ta sig till jobbet. Vi förstår att många trafikanter upplever störningarna som besvärliga och är det på en sträcka man pendlar på kanske inte toleransen lika stor heller, men man ska också tänka på att vi gör det för er skull och för att det ska bli bättre, säger Pär Gustafsson.

Avslutningsvis menar Pär att det viktigaste att tänka på när man som trafikant kör genom ett vägarbete är att hålla avståndet och respekterar hastighetsgränserna som råder inom dessa områden. Man färdas faktiskt rakt igenom många människors arbetsplats.

Trafikverket har sammanställt en karta över vägarbeten som kommer att påverka trafikanterna i högre grad. På Trafikverkets hemsida (obs extern länk) kan du även se sommarens vägarbeten i respektive län listade.

Här kan du se kartan med sommarens samtliga vägarbeten. Obs extern länk.

Följ ämnen i artikeln