Tillverkar diesel – av vind och vatten

Av: Erik Gustafsson

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 6

Audi har blivit ett oljebolag – men glöm borrhål och svart råolja.

De ’brygger’ e-diesel ur vatten och koldioxid.

– Syntetisk diesel ur koldioxid är ett stort framsteg, säger fabrikschefen Prof. Dr. Johanna Wanka.

Tyskland som oljenation? I framtiden kanske det kan bli verklighet. I en fabrik i Dresden har nämligen Audi tillsammans med företaget Sunfire efter månaders förberedelser nu tillverkat sina första litrar syntetisk diesel – helt utan råolja.

Genom en högtempererad elektrolys delas vattnet upp i syrgas och vätgas som i ett andra steg används för att reducera koldioxid till koloxid. Under högt tryck och hög temperatur reagerar den sedan och skapar en lång kedja av kolväten som av Audi kallas för ’blue crued’, vilken i sin tur kan raffineras till fullt fungerande syntetisk diesel utan såväl sulfat som aromatiska kolväten.

Processen är i sig energikrävande, inte minst elektrolysen. Audi menar dock att man använder sig av grön el samtidigt som koldioxiden som behövs i framtiden kan tas direkt ur atmosfären. I ett första steg tas den dock från en närliggande biogasproduktion.

Komplement till elektrifiering

Att framställa syntetisk diesel är i sig inget nytt, men Audi och Sunfire menar att deras metod är unik och effektivare än de tidigare teknikerna. Hela kedjan från förnyelsebar energi till flytande kolväte ska enligt företagen ha en effektivitet på runt 70 procent.

Nu är Audis plan att producera 3 000 liter e-diesel de första månaderna, men hoppas på betydligt större produktion i framtiden. Men man menar också att e-diesel bara är ett komplement till bilarnas elektrifiering som pågår parallellt. Audi, precis som många andra tillverkare, forskar stort på bränslecellsbilar, som också använder sig av elektrolys för att framställa vätgas.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN

MER OM MIN BIL