Här är Sveriges farligaste vägar

Publicerad:
Uppdaterad:

Trafik

Väg 90 i Västerbotten, Väg 86 i Jämtland och väg 28 i Kalmar län är en mardröm för bilister – med förhöjd dödsrisk.

– En jämförelse mellan standarden på de statliga vägarna och antalet omkomna i trafikolyckor under perioden 2003–2013 visar på ett tydligt samband, säger Erik Kjellin på Motormännen.

Foto: Foto: Motormännen
Erik Kjellin, Trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Motormännen har granskat hur bra och dåligt 9 200 mil av Sveriges vägar är och tagit fram unika siffror - län för län.

3,4 procent av det svenska vägnätet är så dåligt att det får underkänt. Men standarden skiljer sig kraftigt åt mellan olika landsdelar. Sämst är vägarna i Jämtland där nästan nio procent av vägarna är underkända.

– Granskningen visar att vi har en förhållandevis hög standard på det statliga vägnätet, men också att Sverige är ett delat land. Samtliga län norr om Dalälven har en sämre kvalitet på det statliga vägnätet än något län söder om Dalälven. Ska vi ha en levande landsbygd måste det också satsas på vägarna, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Sämst i norra Sverige

Kartläggningen har gjorts med en vibrationssensor som finns inbyggd i smartphones. Ju skrovligare och guppigare en väg är - ju sämre. Och undersökningen visar också att det finns ett tydligt samband mellan standarden på vägen och olyckstalen.

– En jämförelse mellan standarden på de statliga vägarna och antalet omkomna i trafikolyckor under perioden 2003–2013 visar på ett tydligt samband. De län med flest trafikdöda i förhållande till befolkningen finns i norra Sverige, men även i Kalmar och delar av Västra Götalands, främst gamla Skaraborg. Det är också de län som har de sämsta vägarna enligt undersökningen, säger Erik Kjellin.

Enligt motormännen ökar risken för att råka ut för en singelolycka med upp till 50 procent på en ojämn väg.

Jämtland som har de sämsta vägarna ar tre gånger så många omkomna i trafikolyckor jämfört med Stockholm i förhållande till invånarantalet.

– Dagens fördelningsnyckel är åt helvete. Den bygger på befolkningsunderlag vilket gör att vissa delar av Sverige misskrediteras, säger Per Åsling, riksdagsman för Centern från Jämtland i en kommentar.

Aftonbladet Bil

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN

MER OM MIN BIL