Transportstyrelsen: Nu är pengarna slut

Av: Fredrik Wallin

Publicerad:
Uppdaterad:

Alla årets supermiljöbilspremier är tagna i anspråk

Foto: Foto: Nissan / Thinkstock

Supermiljbilspremierna räckte inte till och årets anslag är slut.

Det skriver Transportstyrelsen i ett pressmeddelande och först efter årsskiftet återupptas premien.

– Vi kan inte betala ut pengar vi inte har, säger Eva Lexon, enhetschef på Transportstyrelsen.

Supermiljöbilar är på uppgång och det märks av.

Inte nog med att Tesla numera säljer mer Model S än vad Porsche totalt säljer bilar – hela segmentet ökar i snabb takt. Men det kan komma ett hack i kurvan.

Nu meddelar nämligen Transportstyrelsen att hela årets anslag om 215 miljoner kronor redan tagits i anspråk.

Bilköpare som slog till i slutet av juli och alla som nu köper kommer inte få någon supermiljöbilspremie förrän myndigheten fått nya pengar från regeringen. I dagsläget är det runt 200 köpare som snopet får stå och vänta på de 40 000 kronor de skulle fått i subvention.

Tog pengar för att täcka 2014

Ett av skälen till att pengarna redan tagit slut är att anslagen för 2014 även de inte räckte till. I fjol var anslaget på 100 miljoner – men pengarna var slut i augusti och totalt sett krävdes det 170 miljoner för att alla som köpte supermiljöbil skulle få ut sin premie. De resterande pengarna togs från årets anslag.

Nu befinner man sig i samma situation igen. Pengarna är slut.

Skjuter på problemet

Transportstyrelsen anger att regeringen har lämnat besked om att alla som köper supermiljöbilar under 2015 kommer att få sina ärenden prövade och att premier kommer att kunna betalas ut med 2016 års anslag. Dock innebär det att de som köper en bil nu måste vänta tills efter årsskiftet innan pengarna kan betalas ut. Så räkna med att historien om att premierna tar slut kommer att ske även 2016.

– Vi avser att fortsätta vår handläggning av premierna under hösten, men vi tvingas skjuta på själva utbetalningen av förklarliga skäl. Vi kan inte betala ut pengar vi inte har. Vår ambition är dock att vi ska kunna genomföra utbetalningarna så snabbt och smidigt som möjligt efter årsskiftet, säger Eva Lexon, enhetschef på Transportstyrelsen.

En Temporär lösning

Regeringen anger att hela systemet med premier för supermiljöbilar bara är en tillfällig lösning. Syftet är att stimulera introduktionen av bilar med låga koldioxidutsläpp. Regeringen avser att ersätta premierna med ett så kallat ”bonus-malus-system” från 1 januari 2017. Det innebär att mer miljöanpassade fordon premieras vid inköpstillfället, medan fordon med höga utsläpp får en högre skatt.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN

MER OM MIN BIL