Så blir nya miljözonerna

Nu är det klart - regeringen har satt pålarna för miljözoner i Sverige.
Som väntat ges kommunerna möjlighet att införa zonerna i tre steg.
2022 kommer dieselbilar som inte uppfyller de senaste utsläppskraven kunna portas från svenska städer.
– På landsbygden kommer det finnas en bra andrahandsmarknad för de här gamla bilarna, säger Karolina Skog (MP), miljöminister.

Det skulle bara ta ett drygt halvår från löfte till verkstad. Men nu har infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och miljöminister Karolina Skog (MP) äntligen presenterat sitt förslag på miljözoner.

Precis som förhandsspekulationerna föreslår regeringen miljözoner i tre steg.

– Men kommunerna avgöra själv om och hur miljözonerna tillämpas, säger Eneroth.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och miljöminister Karolina Skog (MP) om hur miljözonerna ska utformas.
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och miljöminister Karolina Skog (MP) om hur miljözonerna ska utformas.

”Det orsakar cancer”

Regeringen kommer ge kommunerna möjlighet att införa tre olika miljözoner från och med 1 januari 2020.

– Luftföroreningar orsakar cancer och luftvägsproblem. Det kostar samhället stora summor, cirka 40 miljarder kronor per år. Utvecklingen går åt fel håll gällande personbilar. Utsläppen har ökat och från personbilar fördubblats sedan 2011, säger Karolina Skog.

Hon har samlat dagens pressuppbåd i en lokal precis vid Hornsgatan på Södermalm i Stockholm.

– Luften här är hälsovådlig att andras, säger Skog.

Kraven skärps 2022

Den första föreslagna miljözonen reglerar tunga fordon, precis som i dag. Åtta kommuner, däribland Stockholm, har en miljözon för vissa tunga fordon som lastbilar och bussar.

I miljözon 2 ställs följande krav på personbilar:

  • Till en början (från 1 januari 2020) kommer dieselbilar som uppfyller utsläppskraven för Euro 5 och Euro 6 få köra där. Men 1 juli 2022 kommer kraven skärpas till att endast dieselbilarna Euro 6 får köra. Samma sak gäller för elhybrider och laddhybrider med dieselmotor.
  • För bilar med bensinmotor gäller att de får tillträde om de klarar Euro 5. Det gäller även för elhybrider, laddhybrider, fordonsgasbilar och E85-bilar.
  • Även bilar som har bättre miljöprestanda får köra här, exempelvis elbilar och bränslecellsbilar.

I zon 3 ställs högst krav. I den får endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 köra. Det gäller även tunga fordon. I zon tre får endast tunga fordon som är elfordon, bränslecellsfordon, laddhybrider i euro 6 och gasfordon i euro 6 köras.

Stockholm i gång

I slutändan blir det alltså upp till respektive kommun att bestämma om och hur de vill tillämpa miljözonerna. Stockholm har redan påbörjat arbetet, även om Socialdemokraterna nu tvekar.

Malmö och Göteborg står avvaktande.

Kritisk röster har riktats mot ministrarna från alla de som nu står där med en gammal dieselbil, och inte har råd att byta till en nyare bil som släpps in i de föreslagna miljözonerna.

– Vi skapar förutsägbarhet. De bilar som ska köra på de här enskilda gatorna kan undvika att köra där eller uppdatera sin bil. På landsbygden kommer det finns en bra andrahandsmarknad för de här bilarna, säger Skog till Aftonbladet.

Någon kompensation till dieselbilägare blir det inte, även om bilägare drabbas av värdeminskning på sina bilar.

– Det återstår att se om det blir någon värdeminskning, det tvekar jag på, säger Tomas Eneroth till TT.

Transportstyrelsen får nu i uppdrag att undersöka hur kommunerna ska se till att miljözonsbestämmelserna efterlevs. Kameraövervakning är en möjlighet.

OBS! Den här artikeln har tidigare innehållit ett liveflöde som inte längre stöds av vår nuvarande sajt. Övrig text i artikeln kan fortfarande innehålla syftningar till det flödet.

Publisert:

LÄS VIDARE