Beviset: Kvinnor kör bättre än män

”Skickligheten ligger i att inte försätta sig i farliga situationer” säger Berit Johansson, förbundsordförande på Sverige trafikutbildares riksförbund.
”Skickligheten ligger i att inte försätta sig i farliga situationer” säger Berit Johansson, förbundsordförande på Sverige trafikutbildares riksförbund.

Kvinnor kör bättre än män.

Särskilt när det kommer till trafiksäkerhet.

År 2018 dog nästan fem gånger fler män än kvinnor bakom ratten.

En bra bilförare – vad är det? Så här säger Berit Johansson, förbundsordförande på Sverige trafikutbildares riksförbund:

Berit Johansson.
Berit Johansson.

– En människa som har insett sin begränsade förmåga. Och kan fatta bra beslut, inte bara i trafiken, utan även genom att exempelvis välja tåget om det är risk för kraftig halka nästa dag.

Och hon fortsätter:

– Många gånger definierar man en skicklig förare som någon som kan hantera halt underlag i hög fart, klara undanmanövrer och så vidare – men skickligheten ligger ju i att inte försätta sig i sådana situationer.

Alltså: En bra bilförare är en säker bilförare.

Det är här trafikolyckorna kommer in. Och tittar man på dem – ja, då kör kvinnor bättre än män. 

Mycket bättre.

Räcker inte för att förklara skillnaden

Under 2018 dog nästan fem gånger fler manliga än kvinnliga bilförare i trafiken. Vi tar det en gång till: Nästan 5 (den exakta siffran är 4,82) gånger fler män än kvinnor dog bakom ratten år 2018.

Visst, män kör mer bil än kvinnor. Enligt den senaste undersökningen av svenskarnas resvanor gjord av Trafikanalys 2015–2016 uppgav männen att de körde bil nästan dubbelt så långt varje dag som kvinnorna. (1,8 gånger längre om du är nyfiken på den exakta siffran.)

Så – då är det väl inte konstigt att de också drabbas av många fler olyckor?

Nej, men att de kör nästan dubbelt så långt som kvinnorna räcker inte på långa vägar för att förklara skillnaden i antal bilförare som förolyckats. Utifrån körsträckan borde det vara 80 procent fler manliga bilförare som dog 2018 – inte dryga 380 procent!

Det här gäller personbilsförare.

Tittar man på motorcykelförare blir siffrorna ännu mer skrämmande.

Antal döda manliga motorcykelförare 2018: 43.

Sett till antal kvinnliga motorcykelägare borde nästan fem av dem ha omkommit. Men så var det inte.

Antal döda kvinnliga motorcykelförare år 2018 var nämligen: noll.

Varför är det så här?

Mer överdriven tro på sin förmåga

Några förklaringar får man om man tittar i rapporter från forskningsinstitutet VTI som tar upp just mäns och kvinnors beteenden och attityder i trafiken.

Exempelvis: I en av studierna som refereras har man tittat på hur unga män och kvinnor uppskattar den egna körförmågan.

Resultatet? Japp, männen hade en mer överdriven tro på sin förmåga än kvinnorna. 

I en annan studie ansåg flera unga män att de hade en medfödd förmåga att köra bil. Utbildning överflödig. 

Och när det gäller attityden till trafikregler, ja, då tror män i högre grad än kvinnor att det inte är farligt eller kan leda till en olycka.

Rapporten sammanfattar forskningen så här: Kvinnor kör försiktigare och tar färre risker i trafiken. Och de är generellt mer positiva till trafiksäkerhet än män. 

Män klarar lindriga olyckor bättre

Men skillnaderna mellan könen blir mindre ju mindre allvarliga olyckorna är. 

2018 blev 78 procent fler manliga än kvinnliga bilförare allvarligt skadade. När det gäller lindrigt skadade leder manliga bilförare bara med 42 procent. Tar man i beräkning skillnaden i körsträcka är skillnaden mellan könen noll – och att männen till och med råkar ut för proportionellt färre lindriga olyckor än kvinnorna.

Källor: Trafikanalys Vägtrafikskador 2018, Trafikanalys RVU 2015–2016, VTI Rapport 434 och VTI Notat 17-2015. 

Publisert:

LÄS VIDARE