Är miljödiesel bra för miljön?

MOTOR

Jag har ofta undrat vad som menas med begreppet ”miljödiesel”, såvitt jag vet är dieselbränsle inte något som är bra för miljön. Kan du förklara varför det heter så?

Tore i kroken

Dieseln är indelad i tre miljöklasser där miljöklass 1 är bäst och miljöklass 3 motsvarar den diesel som säljs i södra Europa.

Tätheten i bränslet är olika, vår diesel som alltså är miljöklass 1 är lite lättare och har ungefär tre procents lägre energiinnehåll.

Det minskar partikelutsläppet, vilket gett namnet ”miljödiesel”.

ARTIKELN HANDLAR OM

Bilar