Bromsa lätt – och bromsa rätt!

För att få till en optimal bromsning bör du sträva efter att alltid bromsa kraftigt från början.
Försök att få upp bromstrycket maximalt under inledningen av inbromsningen.
Givetvis är god fingertoppskänsla viktigt. Bromsar du för lite (klent) i början av bromsningen kommer det straffa sig genom onödigt lång bromssträcka.

Så kan du undvika en olycka

Tänk dig att du kramar bromshandtaget med handen på samma vis som man bör göra då man hälsar på någon, mjukt men samtidigt bestämt.

ÄMNEN I ARTIKELN