Mycket slarv och fusk bland bilverkstäderna

avFelix Björklund

MOTOR

Nära hälften av alla kontrollerade reparationer var bristfälliga

Foto: Foto: SFVF
Genrebild bilreparation

Bättre, men fortfarande katastrofalt dåligt.

Försäkringsbranschens kvalitetskontroller av skadeverkstäder visar att det slarvas rejält. Nära varannan reparationen brister i kvaliteten.

– Det ligger långt från acceptabel nivå, säger Bengt Ek, chefsjurist på Trafikförsäkringsföreningen.

I två år har försäkringsbranschen genomfört kvalitetskontroller på skadeverkstäder runt om i landet. Och stickprovskontrollerna lämnar en hel del övrigt att önska.  Drygt 42 procent av bilreparationerna får anmärkningar.

– Det är en viss förbättring mot 2014 då drygt 53 procent fick anmärkningar. Men trots något lägre siffror visar resultatet fortsatt på att många verkstäder måste förbättra kvaliteten på sitt arbeten säger Mats Olausson, vd på branschorganisationen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) som samordnar kontrollerna.

Taskiga lackarbeten vanligast

Kontrollerna visar att brister i lackarbeten är det vanligaste. Andra brister som framkom är att det var dåliga rostskyddsbehandlingar, att demonterade bildelar förvarats felaktigt samt att man inte följde de metodbeskrivningar som finns för arbetet. Därtill var det flera verkstäder som fakturerade för arbeten de inte ens utfört. Kontrollerna visar även att det är stora kvalitetsskillnader mellan olika verkstäder, ibland också mellan verkstäder inom samma kedja. Den bästa verkstaden har inga avvikelser alls på åtta reparationer, medan det bland de sämsta finns en med 18 avvikelser på tio kontrollerade reparationer.

– Att så många verkstäder har betydande kvalitetsbrister på sina skadereparationer är ett stort problem. Vissa verkstäder har tagit problemen på allvar och visar goda resultat, men många har fortsatt mycket att göra kvalitetsmässigt, säger Mats Olausson. 

■ ■ ■ Har du nyhetstips till Aftonbladet Bil? Mejla ditt tips hit.

ARTIKELN HANDLAR OM

Bilism

Bilar