Etiopien vill bli störst på att göra biodiesel

avJohanna Mörtberg

Planerar odling av oljerika växter till biobränsle

På den här plantagen i Hyderabad, Indien, odlar man purgerbuskar, vars frön kan användas för att göra biodiesel. Nu funderar Etiopien på att börja odla busken.

Etiopien är ett av de många länder som planerar att börja odla växter som kan användas för att göra biodiesel. Om all tillgänglig mark som kan användas för

Etiopien är ett fattigt land och i jakten på nya inkomstkällor har styrande i landet insett att biobränslen kan vara en inkomstkälla. Enligt autobloggreen spenderar Etiopien cirka 800 miljoner dollar på att importera olja varje år. Genom att minska beroendet av olja skulle Etiopien kunna behålla mer pengar inom landet.

Oljerika frön

Man har därför börjat plantera växter som kan användas för att producera biodiesel. En av de växter man odlar är purgerbusken, Jatropha curcas, som är en mycket uthållig växt som ursprungligen kommer från Mexico och Sydamerika. Ur buskens frön kan man utvinna olja, som alltså kan bli miljödiesel.

Det finns mer än 25 miljoner hektar mark i Etiopien som skulle kunna användas för att odla purgerbuskar på. Exploateras all denna mark skulle Etiopien kunna bli världens största producent av biodiesel och enligt autobloggreen skulle man kunna producera 20 miljoner liter biodiesel om året.

ARTIKELN HANDLAR OM

Bilar