Á mótorhjoli til eldfjallsins*

Förra året fick vulkanen Eyjafjallajökull på Island utbrott.
Flygtrafiken i hela världen stannade och många drabbades.
Människorna som bodde vid vulkanen fick evakueras – jag kände
bara att jag ville närmare, så nära vulkanens centrum som möjligt. 
I jakt på spänning och äventyr körde jag ensam in i det avstängda området och uppför vulkanen med motorcykel.

Island - vidder av skönhet som gjorda för mc

Sällan har en vulkan blivit så omtalad, och fascinerat så många som Eyjafjallajökull på Island.

ÄMNEN I ARTIKELN