Borde inte Autobahn utrota tyskarna?

MOTOR

Varför finns det över 50 miljoner tyskar när de dagligen transporterar sig i extremt hög fart på sina vägar?

Borde de inte ha utrotat sig själva? Tyskland får väl ses som både fullskaleexperiment och föregångsland beträffande rimlig inställning till hur en motorväg skall konstrueras och användas.

ARTIKELN HANDLAR OM

Bilar