13 frågor och svar om nya miljözonerna

Av: 

Stefan Hesserud Persson

De nya miljözonerna införs 2020 och skärps 2022.
De nya miljözonerna införs 2020 och skärps 2022.

Miljözoner

2020 börjar de nya miljözonerna för personbilar att gälla.
Här är allt du behöver veta om de nya miljözonerna.

1. Varför införs de nya miljözonerna?

Anledningen till att regeringen skapar nya miljözoner är de luftföroreningar som orsakas av biltrafiken. Enligt Trafikverket dör varje år cirka 3 000 människor i förtid på grund av vägtrafikens utsläpp. I den siffran inkluderas såväl avgaser som slitagepartiklar.

I flera svenska städer har lagstadgade miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskridits. På vissa gator i Stockholm och Göteborg har dessutom EU:s gränsvärden överskridits.

2. Hur fungerar miljözonerna?

Sedan tidigare finns en miljözon som reglerar tunga fordon. Den används redan i dag i åtta kommuner. 1 januari 2020 införs två nya zoner:

 • Miljözon 2
  I miljözon 2 krävs att bensin- och dieselbilar uppfyller utsläppskraven för Euro 5 för att tillåtas. Det gäller även för elhybrider, laddhybrider, fordonsgasbilar och E85-bilar.
  Även bilar som har bättre miljöprestanda får köra här, till exempel elbilar och bränslecellsbilar.
  1 juli 2022 skärps kraven för dieselbilar – då tillåts endast Euro 6-bilar i miljözonen.
 • Miljözon 3
  I miljözon 3 får endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 köra.
  För tunga fordon ställs också höga krav. Här får elfordon, bränslecellsfordon, laddhybrider i Euro 6, och gasfordon i Euro 6 köra.

3. Vad är Euro 5 och 6?

EU reglerar utsläppskrav på luftföroreningar i euro-klasser. Euro 5 blev krav 1 september 2009, och Euro 6 1 september 2014.

4. Var kommer miljözonerna att gälla?

Det blir upp till respektive kommun att bestämma om, när och hur de vill använda de nya miljözonerna. Även om regeringen nu ger grönt ljus är det långt ifrån självklart att det blir miljözoner i exempelvis hela Stockholms innerstad. Mest troligt är att de införs på extra utsatta gator, om de införs överhuvudtaget.

 • På nationell nivå är regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet positiva, tillsammans med Vänsterpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Kristdemokraterna är skeptiska, och Moderaterna och Sverigedemokraterna är motståndare till miljözoner i deras nuvarande utformning.
 • I Stockholm är flera partier positiva, och frågan ska nu utredas av en politisk referensgrupp. Moderaterna lovar dock vid maktskifte att några miljözoner inte kommer att införas redan 2020.
 • I Malmö splittrar frågan det rödgröna styret, så även i Göteborg. I landets näst största stad är Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna är för, Moderaterna och Socialdemokraterna emot.

5. Hur många bilar påverkas?

Det beror naturligtvis på om och var miljözonerna införs. Enligt analysföretaget Vrooms beräkningar skulle 7 av 10 bilar som är i trafik i dag inte tillåtas att köra i miljözon 2 efter år 2022. Om det sker 350 000 nyregistreringar av personbilar per år och cirka 250 000 avregistreringar, så kommer 57 procent av bilparken så som den beräknas se ut år 2020 klara kraven som ställs för att få köra i miljözon 2. Två år senare när kraven skärps kommer 55 procent av alla personbilar tillåtas att köra i miljözon 2.

6. Hur vet jag om min bil tillåts eller inte?

Transportstyrelsens hemsida kan man söka på sitt registreringsnummer. Under fliken Teknisk data > Motor och miljö framgår om bilen har Euro 5 eller 6-klassning. För äldre bilar framgår ingen Euro-klassning, vilket innebär att de inte tillåts i miljözonerna.

7. Vad gäller för veteranbilar?

Veteranfordon, alltså bilar som har 30 år eller mer på nacken, kommer att tillåtas i miljözon 2, men inte i den strängaste miljözon 3. Skälet, enligt regeringen, är att dessa bilar används i begränsad utsträckning och att utsläppen från dessa anses vara av marginell betydelse. Dessutom anser man att det är rimligt att veteranfordonen kan användas vid exempelvis parader i tätorter.

ANNONS

Har du rätt försäkring för din bil? Jämför priser och få gratis rådgivning här

Extern länk från Compricer

Läs mer

8. Vad kommer att hända med andrahandsvärdet på min bil?

Bara i år har begagnatpriserna på dieselbilar sjunkit kraftigt. På Blocket, där många begagnade bilar säljs, tror man att priserna kommer att fortsätta sjunka i takt med att fler försöker bli av med sina dieselbilar.

9. Vad händer om man kör in i en miljözon med en otillåten bil?

Straffet är böter.

10. Hur ska miljözonerna övervakas?

Transportstyrelsen ska ta fram förslag på hur kommunerna genom kameraövervakning ser till att reglerna efterlevs. Förslaget är att bilens ägare, och inte föraren, ansvarar för eventuella överträdelser. Transportstyrelsen öppnar också för att reglerna kan komma att övervakas manuellt.

11. Kommer jag få någon kompensation om jag måste köpa en ny bil?

Nej, någon statlig kompensation är inte aktuell. Regeringen pekar på att det troligen bara blir enstaka gator som berörs av eventuella miljözoner, och att de allra flesta kommer att kunna ta sig fram utan att tvingas köpa ny bil. Men, i slutändan är det alltså upp till kommunerna att bestämma om och var miljözonerna ska införas.

12. Varför sätter inte regeringen press på biltillverkarna att åtgärda bilarna istället?

Dieselbilar har under många år kunnat släppa ut betydligt mer kväveoxider än vad som uppmätts i officiella tester. Men det beror enligt regeringen på att EU:s regelverk varit bristfälligt. Bilarna är därför inte olagliga, trots att de släppt ut mer än testerna visat. Därför kan inte Sverige ställa krav på att bilarna åtgärdas, hävdar regeringen.

Volkswagen utgör dock ett undantag, eftersom de manipulerat sina resultat i utsläppstesterna. Dessa manipulerade bilar måste därför återkallas och åtgärdas, något som sker i detta nu. Sverige låter emellertid den enskilde bilägaren avgöra om hen vill få sin VW-bil åtgärdad.

13. Vad händer nu?

Regeringen kommer så snart det är möjligt att besluta om nödvändiga författningsändringar som gör det möjligt för kommunerna att införa de nya miljözonerna.

Publisert:

LÄS VIDARE

Tusentals bilar bannlysta – så blir nästa steg

ÄMNEN I ARTIKELN

Miljözoner

Bilar

Dieselbilar

Elbilar

Miljöbilar

Miljöpolitik

Miljöfrågor

MER OM MIN BIL

Så blir nya miljözonerna

Här kör flest dieselbilar

Regeringen: Då fattar vi beslut om miljözoner

Prisras på begagnade dieselbilar

Tusentals bilar bannlysta – så blir nästa steg

Bensinbilarna drabbas faktiskt mest - av miljözonerna

Snart kan diesel bli förbjudet

Tyskland röstade ja – till dieselförbud

Nu fattas beslut om tyskt dieselförbud

Ny rapport: 1000 personer dör i förtid av luftföroreningar

Nu införs dieselförbudet i Hamburg

Ny statistik: Försäljningen av nya dieselbilar rasar

Så mycket har din begagnade dieselbil rasat i värde – lista

Bilprovningen: ”Släpper igenom i princip allt”

LISTA: Så mycket dyrare blir ”folksuvarna”

Det våras för laddbara bilar

Så köper du bil bäst under knepiga 2018

Forskare: Fossilfritt 2030 ”orealistiskt”

Superguide: Här är vårens hetaste elbilar

Så blir framtidens trängselskatt: ”Vissa bilar ska prisas ut”

Stora elbilsskolan med Glenn Lindberg

Beslutet: Då måste ditt hus ha laddstolpe för elbil

3 experter: Den bilen ska du välja nu

Test: Så bra är Volvos ”folkladdhybrid” XC40