Regeringens bilskatt sågas

Foto: Johnér
Regeringens föreslagna bilskatt får kritik.
MOTOR

Flera tunga remissinstanser sågar regeringens förslag om en ny fordonsskatt.
Syftet tycks främst vara att tjäna pengar, skriver till exempel Energimyndigheten.

Den första juli 2018 vill regeringen införa en ny fordonsskatt på nya bilar. Det så kallade bonus malus-systemet är tänkt att ge en bonus på max 45 000 kronor till dem som köper bilar med låga eller inga koldioxidutsläpp, samtidigt som skatten ska höjas på nya bilar med höga utsläpp. Syftet är att öka andelen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp.

Baserat på fjolårets nybilsförsäljning skulle nio av tio nya bilar som säljs få höjd skatt. För bilar som släpper ut riktigt mycket kan det handla om tiotusentals kronor.

Förslaget presenterades redan 2016 men fick omarbetas efter hård kritik. Den nya versionen har nu varit ute på remiss - och möts på nytt av tummen ner från flera tunga instanser.

”Motverkar sitt syfte”

Energimyndigheten skriver i sitt svar till regeringen att förslaget riskerar motverka sitt syfte eftersom det i huvudsak främjar elbilar och laddhybrider, och bestraffar fordon drivna med biodrivmedel. Förslaget väntas generera miljarder till statskassan i skatteintäkter, vilket får myndigheten att misstänka att syftet från regeringens sida främst är att tjäna pengar.

En annan myndighet, Trafikanalys, anser att regeringens förslag brister i sin konsekvensbeskrivning, och att det är svårt att bedöma bonus malus-systemets effekter.

”Svårt för konsumenten”

Trafikanalys vänder sig också mot tidpunkten för införandet. EU planerar att införa nya värden för fordons koldioxidutsläpp i september 2018, baserat på nya mätmetoder. Det kan enligt bilbranschen leda till att utsläppen skrivs upp med uppemot 30 procent. I nuläget är det oklart om både det nya och gamla värdet kommer att presenteras för konsumenterna, något som enligt Trafikanalys gör det ”mycket svårt att veta vilken skatt ett tilltänkt fordon kommer att få”.

”Gynnar de som har råd”

Motorbranschens riksförbund anser att höjd skatt på nya bilar kan leda till att folk i högre utsträckning behåller gamla, mindre miljövänliga bilar. Motormännens riksförbund är också negativt inställda. De anser att förslaget leder till högre skatter och kostnader för alla, samtidigt som de grupper som redan idag har råd att köpa laddhybrider och elbilar är de enda som kan tillgodoräkna sig bonusar.

Husvagnsbranschens riksförbund (HRF) befarar att husbilsförsäljningen kommer att sjunka dramatiskt, eftersom nästan alla husbilar drivs med diesel. Fler kommer istället att välja begagnade husbilar, vilket enligt HRF innebär lägre moms- och skatteintäkter för staten, samt högre koldioxidutsläpp.

Vill se högre bonus

Ett antal remissinstanser välkomnar bonus malus-systemet, men flera efterlyser högre bonusar för bilar med låga utsläpp, och högre skatt för de modeller som släpper ut mest. Till dessa hör elkraftsbranschens intresseorganisation Power Circle, Energiföretagen och tankesmedjan 2030-sekretariatet. De vill alla se en bonus på 60 000 för de bilar som inte släpper ut någon koldioxid alls. Naturvårdsverket är positiva och vill se att systemet införs redan 1 januari 2018.

FAKTA

Bonus malus - Regeringens förslag

Bonus malus-systemet avser nya personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Nya lätta fordon som släpper ut högst 60 gram koldioxid per kilometer föreslås få bonus. Bonusen blir 45 000 kronor för bilar med nollutsläpp, och faller linjärt ner till 7 500 kronor för bilar som släpper ut max 60 gram. Gasbilar får en bonus på 7 500 kronor oavsett utsläppsnivå.

Bilar med utsläpp över 95 gram per kilometer föreslås få höjd skatt under de tre första åren efter inköpstillfället. Beloppet är 77 kr/g koldioxid över 95 g/km, och 100 kr/g över 140 g/km.

Räkneexempel för en bil som släpper ut 110 g/km

110 (bilens utsläpp) minus 95 (gränsen för höjd skatt) = 15. 15 (gram över gränsen) multiplicerat med 77 kr = 1 155 kr + grundbelopp 360 kr = 1 515 kr (gäller tre första åren, sedan trappas skatten av).