Här rullar självkörande fordon i Sverige

Nu rullar självkörande fordon ut på våra allmänna vägar.
Först ut är de självkörande bussarna i Kista.
– Omfattande försöksverksamhet och kunskapsuppbyggnad är nödvändigt för att automatiserad vägtrafik ska kunna utvecklas på ett hållbart och trafiksäkert sätt, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör.

Sedan i höstas har det blivit lättare för företag att ansöka hos Transportstyrelsen om att få bedriva försöksverksamhet med självkörande fordon. Hittills har det kommit in fem ansökningar. Volvokoncernen står för tre av ansökningarna, varav Drive Me-projektet är en av dom.

Statusen på ansökningarna

Volvos självkörande bilar i Drive Me-projektet är också ett av de projekten som tidigt kommit långt i sin ansökan och väntas få grönt ljus inom kort.

Drive Me-projektet har dock redan börjat rulla ut självkörande bilar men med testpersoner med händerna på ratten.

– Då behövs inget tillstånd. Inte i det här stadiet, säger Annika Bjerstaf, presstalesperson på Volvo Cars.

Så går beredningen till

Det Transportstyrelsen tittar på är om bolagen kan visa att försöken är säkra.

– Man måste beskriva riskerna och bevisa hur de omhändertar risker som kan uppstå med försöken. Det är egentligen det fokuset för vår behandling, att alltihop kan ske på ett säkert sätt, säger Patrik Sveder på Transportstyrelsen.

Det står i förordningen att samtliga försök måste ha en förare eller operatör i eller utanför fordonet. Den föraren är ytterst ansvarig för fordonets framfart.

Alla tillstånd måste utvärderas varje år och bolagen lämna en årlig rapportering. Själva förordningen som reglerar testverksamheten upphör att gälla år 2022.

– Vi förbereder inför en anstormning av ansökningar. När de första ansökningarna blir beviljade tror vi att det kommer fler ansökningar.

Här är de största projekten som snart rullar i gång:

Här kör Nobinas självkörande minibuss under tidigare test i Kista.
Här kör Nobinas självkörande minibuss under tidigare test i Kista.

Stockholm

Bussprojekt. Bussbolaget Nobina fick sin ansökan godkänd i mellandagarna och får nu testa sin självkörande buss mellan Kista Galleria och Victoria Tower i Stockholm, en sträcka på ungefär en kilometer.

Bussarna kommer från franska Easymile och har plats för 12 passagerare, varav sex sittande. De självkörande bussarna läser av omgivningen genom lidar och åker på en digital räls. Under tiden spelar dom in färdvägen.

Projektet är tillför att hitta lösningar för människor att åka kollektivt från dörr till dörr.

Under testperioden kommer det alltid finnas med en förare som kan ta över och köra bussen med en joystick. En nödstopp ska även finnas tillgänglig för alla, både passagerare och förare.

Fordonen kommer bara köra 20 kilometer i timmen.

Volvos självkörande XC90:s ska snart rulla med 100 testfamiljer i Göteborg - men ha koll på trafiken.
Volvos självkörande XC90:s ska snart rulla med 100 testfamiljer i Göteborg - men ha koll på trafiken.

Göteborg

Drive Me. Volvo cars testar modellen XC90, som byggts om med självkörande teknik, på utvalda gator i Göteborg under projektet Drive me. Bolaget fick dispens från kravet på typgodkännande hos Transportstyrelsen sommaren 2016. Men i och med nya förordningen har Volvo varit tvungen att ansöka på nytt.

Tanken var att testverksamheten skulle gå in i nästa fas i december och låta 100 testfamiljer får varsin bil och delta i projektet. Villkoret är dock att förarna ska vara utbildade av Volvo. Förarna måste nämligen alltid vara beredda på att ta över kontrollen av fordonet när det automatiska körläget är aktiverat.

Bilarna ska köra själva på en slinga på fem kilometer runt Göteborg, inklusive Älvsborgsbron och Tingstadstunneln. Utanför slingan måste föraren köra som vanligt.

De ombyggda bilarna har laserradar framtill och kameror och radar runtomkring. Bilarna är även försedda med kameror inne i bilen för att dokumentera passagerarnas körupplevelse.

Bilarna kommer inte vara uppmärkta på något sätt utan är tänkta att smälta in i den övriga trafiken.

Volvo har sagt att bolaget ska ha en självkörande bil på marknaden till år 2021.

Det här är enligt Transportstyrelsen ett av de projekten som kommit längst med sin ansökan och som väntas beviljas tillstånd i mitten av december.

Men redan den 12 december rullade Drive Me igång sin testverksamhet med testfamiljer. Till en början har två familjer fått varsin testbil.

Drive Me har dock inte fått någon ansökan godkänd av Transportstyrelsen. Enligt Volvo behövs inte det.

– Det här är inte helt självkörande bilar. Det har assisterande förare som fortfarande har händerna på ratten. Det har inget med Transportstyrelsen att göra. Inte i det här stadiet, säger Annika Bjerstaf på Volvo Cars.

Ytterligare tre familjer ska få varsin bil under nästa år. Huruvida det blir 100 testfamiljer, som man tidigare gått ut med, är ännu oklart. Däremot skriver Volvo att under ”de kommande fyra åren kommer uppemot 100 personer att involveras i Drive me.”

Bussprojekt. Statliga forskningsinstitutet Rise Viktoria leder ett projekt i Göteborg där ett nystartat danskt bolag, Autonomous Mobility är operatör.

Först ska försöket köra en buss inne på Chalmersområdet och sedan med två bussar på Lindholmen. Även Härrydda kommun utanför Göteborg är aktuell för projektet.

Under testperioden har projektet en värd ombord som ska kunna både ge information men också ta över bussen om det skulle behöva styras eller bromsa.

Projektet vill nämligen testa om små självkörande bussar kan ersätta parkeringsplatser i bostadsområden.

Risa har ansökt hos Transportstyrelsen om tillstånd att få bedriva testverksamheten ute på öppna gator.

Lastbilsprojekt. Volvokoncernen driver ett projekt tillsammans med gruvjätten Boliden i bergrummet bredvid Aeroseum i Säve.

Sex lasersensorer läser av miljön och reagerar på hinder, köbildning och anpassar hastigheten.

Volvokoncernen har ansökt om att få förlänga projektet. Detaljerna är än så länge oklara, uppger Volvos huvudkontor. Under nästa år drar man igång nästa fas i utvecklingsarbetet av Volvos självkörande lastbil.

Sopbilsprojekt. Tillsammans med sopbilsföretaget Renova har Volvokoncernen kommit ganska långt i testverksamheten med självkörande sopbilar. Projektet är i sin slutfas och kommer avslutas vid årsskiftet. Nästa steg är att testa den självkörande sopbilen i verklig miljö i ett villakvarter. Enligt Volvo ska det ske någonstans i Göteborg men den exakta platsen är ännu inte spikad.

Sensorer övervakar kontinuerligt fordonets närhet och lastbilen stannar direkt ett hinder dyker upp framför sin väg. Rutten är förprogrammerad och lastbilen kör från en soprullvagn till nästa. Tanken är att föraren ska gå framför fordonet och lägga fokus på avfallshanteringen och slippa behöva hoppa i och ur hytten varje gång lastbilen ska förflyttas till en ny behållare.

AB Volvo har inte lämnat in en ansökt till Transportstyrelsen om att få bedriva testverksamhet på allmänna vägar.

Volvos självkörande lastbil rullar för fullt i Kristinebergsgruvan.
Volvos självkörande lastbil rullar för fullt i Kristinebergsgruvan.

Lycksele

Lastbilsprojekt. Sedan sommaren 2016 bedriver Volvokoncernen testverksamhet med en av sina självkörande lastbilar i Kristinebergsgruvan. Där kör kör den i riktig gruvtrafik. Projektet avslutas vid årsskiftet 2017/2018.

Målet är att lastbilarna senare ska komma upp ovan jord för att agera på avgränsade områden – och i slutändan ute i vanlig trafik.

Volvo teknologi har ansökt om få bedriva ytterligare en provperiod tillsammans med Boliden. Det är ännu oklart i vilken gruva det ska ske och när projektet drar igång, enligt AB Volvo.

Publisert:

LÄS VIDARE