Körde 46 km för fort på motorcykeln – frias

avJohan Ahlberg/Fastbikes.se

MOTOR

Mannen åberopade nödvärn – ”flydde från bilen bakom”

Foto: Fastbikes.se
Motorcykeln och föraren på bilden har inget med den i artikeln aktuelle mc-föraren eller hans motorcykel att göra.

En motorcyklist stoppades av polis efter att ha kört i 116 km/h på en 70-väg.

Till sitt försvar angav mannen att han "flydde" från en bakomliggande bil och att han agerat i nöd.

Mannen har nu friats nu Södertörns tingsrätt.

Den 35-årige motorcyklisten körde 116 km/h enligt polisens mätning på Nynäsvägen i Stockholm. Gällande hastighetsbegränsning på den aktuella sträckan är 70 km/h.

Omedelbart när han stoppades av polisen hävdade vederbörande att han, av trafiksäkerhetsskäl agerat i nöd, och därför hade gasat på lite extra och kört från den bil som legat väldigt nära bakom honom.

Under rättegången hävdade motorcyklisten att han svävat i uppenbar livsfara och på grund av detta, i enlighet med brottsbalkens bestämmelser om nöd, haft laga rätt att bryta mot lagen för att komma i säkerhet.

Polisen håller inte med

Vare sig polisen eller åklagaren ansåg att detta var giltiga skäl för att de skulle kunna bortse från fortkörningen. Södertörns tingsrätt gör dock en annan bedömning och delar mannens uppfattning, och eftersom åklagaren inte kunnat motbevisa motorcyklistens påstående om de faktiska omständigheterna ogillas åtalet. Domen har vunnit laga kraft.

Tingsrätten skriver: ”Även om MC-förarens berättelse förefaller osannolik så är den inte så verklighetsfrämmande att den utan vidare kan lämnas utan avseende”.

ARTIKELN HANDLAR OM

Bilar