Etanol, bensin, diesel - vad är bäst för miljön?

Vi testade tre bilar – såhär gick mätningarna till

Vi valde tre vanliga och ganska likvärdiga familjebilar för vårt avgastest.

Ford Focus – som kan köras på både bensin och etanol.

Volvo s40 – som körs på bensin.

Och dieselbilen Peugeot 307 med partikelfilter.

Först den ledande etanolbilen Ford Focus Flexifuel som liksom alla etanolbilar kan köras på allt från hundra procent bensin till hundra procent E85, ett ”miljöbränsle” där beståndsdelarna är 85 procent etanol och 15 procent bensin. De 15 procenten bensin behövs för att motorn över huvud taget ska kunna startas när den är kall. Vi gjorde mätningar både när motorn kördes på bensin och på E85.

Motsatsen till miljöbil, enligt myndigheternas sätt att se det, är dieseln som ju straffbeskattas för sina påstått höga halter av farliga avgaser. Vi valde en av de allra vanligaste dieslarna, en modell där motorn har partikelfilter, Peugeot 307.

Mitt emellan dessa båda ytterligheter, fortfarande enligt myndigheterna som sätter fordonsskatt, valde vi en Volvo S40

med en liten, relativt snål, bensinmotor.

Mätresultaten visar att dieseln tvärt emot den gängse uppfattningen, kan vara det mest miljövänliga alternativet. Bränsleförbrukningen är mycket låg, praktiskt taget alla farliga partiklar förbränns i filtret och de hälsovådliga kväveoxiderna söderfaller realtivt snabbt i andra, ofarliga ämnen.

Dieseln är ett bra miljöalternativ för den som inte kör så mycket i stan.

Om vi tittar på vår närmiljö, och på de avgaser som påverkar vår hälsa, är bensinmotorn allra bäst. Utsläppen av hälsofarliga avgaser är extremt låga.

Det är först när vi beaktar påverkan på den globala miljön som etanolbilen blir intressant, eftersom koldioxiden är den ”goda” kretsloppsbaserade som inte tillför växthusgaser.

Utsläppen av koloxid och oförbrända kolväten är i samma storlek som för bensinbilen. Däremot är utsläppen av de farliga kväveoxiderna alarmerande höga.

Våra mätningar visar att etanolbilen bara är intressant för att rädda världen. Däremot kommer fler svenskar att bli sjuka i hjärt-kärlsljukdomar.

Ford Focus Flexifuel bensin

Ford Focus Flexifuel etanol

Volvo S40 1,8

Peugeot 307 SW 2,0 HDi FAP

Läs också

Robert Collin

ARTIKELN HANDLAR OM

Bilar