Larmet: Så smutsig är dieseln i verkligheten

1 av 4 | Foto: David Bergström

avErik Gustafsson

MOTOR

Låg förbrukning och små koldioxidutsläpp – men bara på pappret.

Nu avslöjar en studie bilvärldens riktiga miljöbomb: Dieselmotorn.

I verkligheten släpper de ut sju gånger fler hälsovådliga partiklar än utlovat.

60 procent av personbilarna som säljs nya i Sverige är dieseldrivna – men samtidigt tampas flera storstäder runt om i Europa med förorenad luft och vill i längden förbjuda dieselbilarna.

Nu avslöjar en studie från lobbyorganisationen The International Council on Clean Transportation (ICCT) att utsläppen är betydligt högre än utlovat – och hälsoeffekterna kan vara förödande. I studien tog organisationen 15 dieselbilar, varav tolv certifierade enligt senaste Euro6-normen och tre enligt den motsvarande USA-normen, och körde 640 mil fördelat på 97 olika resor för att mäta utsläppen av kväveodixer (NOx).

Och resultatet är oroande. Endast en av de testade bilarna höll sig inom ramen för Euro6-certifieringen – hos resten var utsläppen betydligt högre än de utlovade 0,080 gram per kilometer. Den värsta 25 gånger så mycket.

Skiljer från laboratorium

Vilka bilar som ingår i studien avslöjar inte ICCT, men samtliga var utrustade med system för att minska de hälsovådliga NOx-utsläppen. Antingen genom en så kallad NOx-fälla som ska fånga upp utsläppen, avgasåterledning eller den vanligaste AdBlue-tillsatsen som sprutar in en vätska som omvandlas till ammoniak i katalysatorn. På pappret lyckas systemen reducera de hälsovådliga utsläppen – men i verkligheten ser det alltså annorlunda ut med i genomsnitt 38 procent högre nivåer än certifierat.

Varför det skiljer så mellan certifieringslaboratoriet och verkligheten är inte fastställt, men enligt Trafikverket krävs det minst 200 grader för att urea-förbränningen ska fungera i katalysatorn och doseringen av urean är svår, enligt studien.

Dömer inte ut dieselmotorn

För även om bilarnas förbrukning och koldioxidutsläpp minskat markant det senaste decenniet har inte kväveoxiderna sjunkit i samma takt. En anledning kan vara att allt fler oxiderna skapas vid högre temperaturer – vilket sker i de allt mer effektiva motorerna, enligt Trafikverket. De menar också att kväveoxider i naturen leder till att salpetersyra bildas och försurar marken – och irriterar människans slemhinnor.

Även om ICCT menar att man inte kört bilarna ”extremt” eller ”otypiskt” under studien visar mätningar på vitt skilda resultat för samma bilmodell men i två olika karossformer, vilket antyder att själva körsituationen, temperatur och andra yttre omständigheter har stor påverkan på utsläppen.

Men ICCT dömer inte ut dieselmotorn som sådan.

– Vi tror att dieselbilar kan vara rena även i verkligheten, och att teknologin som krävs redan finns i många av bilarna som finns på marknaden, skriver organisationen i rapporten.

– Många av systemen som finns i dag kan anpassas och optimeras för att fungera bättre.

Hela rapporten går att läsa här. Obs, extern länk.

ARTIKELN HANDLAR OM

Motor

Bilar