Test av självkörande bilar ska bli lättare

Snart blir det lättare att få testköra självkörande bilar på svenska vägar.
MOTOR

Nu har regeringen fattat nya regler för tester av självkörande bilar.

Det ska bli lättare att genomföra försök på allmänna vägar.

– Det här är väldigt positivt för svensk fordonsindustri och export, säger Hans-Åke Danielsson, presschef på Scania.

Sedan tidigare finns det ingen riktig lag som anger förutsättningarna för att få bedriva försöksverksamhet. Vägen har i stället fått gå via Transportstyrelsen som beviljat dispens.

I dag fattade regeringen beslut om nya regler.

– Med den här förändringen skapar vi ett tydligt lagrum, där vi ger Transportstyrelsen ett uttalat mandat att bevilja tillstånd för att bedriva försöksverksamhet, säger Anna Johansson (S), infrastrukturminister till Ekot.

100 bilar i Göteborg

Enligt henne ska det här lagförslaget, som väntas träda i kraft redan den 1 juli i år, underlätta för de aktörer som vill bedriva försöksverksamhet med självkörande bilar på allmänna vägar.

Faktum är att självkörande bilar på svenska vägar redan är en verklighet. Volvo cars har i början av året dragit i gång ett projekt där självkörande bilar ska köra omkring på utvalda vägar i och omkring Göteborg. Totalt ska 100 bilar rullas ut med vanliga människor bakom ratten. På sikt ska det utökas till fler städer men också länder.

– Vi har ännu inte tagit del av de nya reglerna men vi välkomnar att regeringen arbetar för att tillåta testverksamhet och på sikt även en lagstiftning som permanent tillåter självkörande bilar på vägarna, säger Gun Bengtsson, talesperson för Volvo cars.

Även Scania ligger i framkant med teknikutvecklingen tillsammans med Ericsson. Scania har självkörande lastbilar inom deras egna områden.

– Det här är positivt för svensk fordonsindustri. Det ökar möjligheterna att göra tester på svenska vägar. Det här stärker Sveriges position, säger Hans-Åke Danielsson, presschef på Scania.

Locka utländska företag

Precis som i dag kommer det fortsättningsvis att krävas att det alltid finns en fysisk person i eller utanför fordonet, som är ansvarig förare.

Nu hoppas infrastrukturministern att de nya reglerna kommer medföra att Sverige kan fortsätta ligga i framkant men också locka till sig utländska företag som vill bedriva testverksamhet i Sverige.

Om något skulle hända under testerna tittar man på om det är tekniken som fallerat eller föraren som begått ett misstag.

I höst påbörjas en utredning för att se över vad som krävs för att självkörande fordon ska kunna tillåtas permanent ute på vägarna.

1 av 5 | Foto: Scania/ Dan Boman
Scania har fått i uppdrag att utforma världens första fullskaliga självkörande lastbilskonvoj.
FAKTA

Så fortskrider svenska tester med självkörande bilar

Volvo cars

Volvo har kommit långt med autonom teknik. Redan nu rullar självkörande bilar i pilotprojektet ”Drive me” på 50 kilometer utvalda vägsträckor i och omkring Göteborg. Det är flerfiliga vägar med tät pendeltrafik och frekventa köer.

De använder självkörande teknik i nivå två i alla nya 90-bilar. Det innebär att bilen kan ta över under korta stunder men att föraren hela tiden måste ha uppsikt över körningen.

Volvo hoppar över nivå tre då bilen ska köra på autopilot men att föraren ändå ska vara beredd att ta över i en nödsituation. Volvo anser inte att nivån är säker och hoppar över den, bland annat efter Teslas dödsolycka.

100 självkörande bilar ska rulla ute på gatorna i Göteborgs omnejd. De självkörande bilarna ska kunna lämna trafikflödet på ett säkert sätt om föraren av någon anledning är oförmögen att återta kontrollen över fordonet.

Projektet är ett gemensamt intiativ av Volvo Car group, Trafikverket, Transportstyrelsen, Lindholmen Science Park och Göteborgs stad.

Volvo räknar med att lansera sin första självkörande bil till försäljning 2021. Då kommer den vara beredd för nivå fyra, att vara helt självkörande. Du kan alltså ägna dig åt någonting helt annat än att ha fokus på trafiken.

Scania

Scania är först med självkörande lastbilskonvoj. Som bas använder Scania egenutvecklad och avancerad teknik för gruppkörning, eller plooning, som det heter på engelska. Tanken är att tre av fyra lastbilar är självkörande och att ledarlastbilen styrs av en människa. Fördelen med tekniken är att lastbilarna kan köra närmare varandra och därmed dra ner på luftmotståndet och bränsleförbrukningen. Lastbilarna är synkroniserade och bromsar samtidigt.

Scania har utvecklat tekniken med bland annat telekombolaget Ericsson, som använder 5G-teknik för att kommunicera mellan lastbilarna.

Projektet ska dra i gång i Singapore.

Sedan tidigare kör självkörande lastbilar inom Scanias fastigheter bakom staket.

Scania har också utfört tester i gruvor. Just nu förs diskussioner om att införa tekniken permanent i Australien, men också i gruvor i både Norge och Sverige. Tekniken kan öka produktiviteten i gruvor. När man spränger en salva i gruvan får personalen inte vistas där på flera timmar eftersom det tar tid för röken att lägga sig. Medan självkörande lastbilar kan börja jobba direkt.

FAKTA

Här är regeringens förslag

Regeringen har beslutat om en förordning om försöksverksamhet med självkörande fordon. Genom förordningen införs krav på tillstånd för att få bedriva försöksverksamhet med självkörande fordon.

Transportstyrelsen kommer att pröva frågor om tillstånd och får mandat att förena ett beslut om tillstånd med villkor.

I förordningen regleras även att det vid färd med ett självkörande fordon ska finnas en fysisk förare i eller utanför fordonet samt att den som bedriver försöksverksamhet utan tillstånd ska kunna dömas till böter.

Förordningen träder i kraft den 1 juli 2017.

Så är reglerna nu:

Nuvarande fordonsregler (fordonslagen och fordonsförordningen) ger Transportstyrelsen möjlighet att meddela beslut om dispenser från hur fordon ska vara utrustade vid testverksamhet.

Dispensmöjligheten i nuvarande regelverk har använts för viss försöksverksamhet med självkörande fordon men ger inte Transportstyrelsen möjlighet att ställa krav på tillstånd för att få bedriva försöksverksamhet med självkörande fordon.

Källa: Regeringen