Test av självkörande bilar ska bli lättare

Snart blir det lättare att få testköra självkörande bilar på svenska vägar.
Snart blir det lättare att få testköra självkörande bilar på svenska vägar.

Nu har regeringen fattat nya regler för tester av självkörande bilar.
Det ska bli lättare att genomföra försök på allmänna vägar.
– Det här är väldigt positivt för svensk fordonsindustri och export, säger Hans-Åke Danielsson, presschef på Scania.

Sedan tidigare finns det ingen riktig lag som anger förutsättningarna för att få bedriva försöksverksamhet. Vägen har i stället fått gå via Transportstyrelsen som beviljat dispens.

I dag fattade regeringen beslut om nya regler.

– Med den här förändringen skapar vi ett tydligt lagrum, där vi ger Transportstyrelsen ett uttalat mandat att bevilja tillstånd för att bedriva försöksverksamhet, säger Anna Johansson (S), infrastrukturminister till Ekot.

100 bilar i Göteborg

Enligt henne ska det här lagförslaget, som väntas träda i kraft redan den 1 juli i år, underlätta för de aktörer som vill bedriva försöksverksamhet med självkörande bilar på allmänna vägar.

Faktum är att självkörande bilar på svenska vägar redan är en verklighet. Volvo cars har i början av året dragit i gång ett projekt där självkörande bilar ska köra omkring på utvalda vägar i och omkring Göteborg. Totalt ska 100 bilar rullas ut med vanliga människor bakom ratten. På sikt ska det utökas till fler städer men också länder.

– Vi har ännu inte tagit del av de nya reglerna men vi välkomnar att regeringen arbetar för att tillåta testverksamhet och på sikt även en lagstiftning som permanent tillåter självkörande bilar på vägarna, säger Gun Bengtsson, talesperson för Volvo cars.

Även Scania ligger i framkant med teknikutvecklingen tillsammans med Ericsson. Scania har självkörande lastbilar inom deras egna områden.

– Det här är positivt för svensk fordonsindustri. Det ökar möjligheterna att göra tester på svenska vägar. Det här stärker Sveriges position, säger Hans-Åke Danielsson, presschef på Scania.

Locka utländska företag

Precis som i dag kommer det fortsättningsvis att krävas att det alltid finns en fysisk person i eller utanför fordonet, som är ansvarig förare.

Nu hoppas infrastrukturministern att de nya reglerna kommer medföra att Sverige kan fortsätta ligga i framkant men också locka till sig utländska företag som vill bedriva testverksamhet i Sverige.

Om något skulle hända under testerna tittar man på om det är tekniken som fallerat eller föraren som begått ett misstag.

I höst påbörjas en utredning för att se över vad som krävs för att självkörande fordon ska kunna tillåtas permanent ute på vägarna.

Publisert:

LÄS VIDARE