Hälften av bilisterna struntar i 40-skylten

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 4 | Foto: Foto: Malin Arnesson
Vägsträcka med 30 km/h hastighetsbegräsning.

Trafik

Nästan hälften av Sveriges bilister struntar i 40-skyltarna, visar undersökningar från VTI.

Nu kan vägarna komma att byggas om – så förarna bromsar självmant.

– Vi behöver nu beteendepåverkande åtgärder riktade mot trafikanter, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

Bara 63 procent av Sveriges bilister kör i skyltad hastighet, enligt undersökningar från Statens väg- och transportforskningsinstitut som mätt hastigheten på 23 orter runt om i landet. Sämst är vi på att hålla 40 kilometer i timmen, där är det knappt hälften som håller sig inom lagens ramar.

Nu vill NTF att kommuner bygger om vägarna så att bilister självmant ska sänka hastigheten.

– Man kan antingen smalna av gator eller använda olika hinder för att skapa en miljö som gör att man automatiskt känner att det är lämpligt att sänka hastigheten. På gator där man sänkt hastigheten utan att göra förändringar i miljön har vi sett att hastigheten är högre, eftersom sänkningen känns ologisk och orelevant när gatan är öppen och det finns ett stort utrymme, förklarar NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

Fler hastighetsgränser

Redan 2008 inledde dåvarande Vägverket försök med fler hastighetsgränser, bland annat 40 km/h. Men trots att det nu passerat många år sedan de infördes är det många som fortfarande kör för fort. Varför bilisterna har sämst respekt för hastigheten på just 40-vägar kan inte Marie Nordén svara på.

– Det är jättesvårt att säga. Det är en ny hastighet och kanske är det där man gjort de första förändringar. 30 km/h finns ofta inne i städer och i tätbebyggt område, medan miljön på en 40-väg kan vara väldigt varierande.

Är de många olika hastighetsgränserna förvirrande för bilisterna?

– Det var en fråga som dök upp vid införandet av dem. Det händer att förare missar och det är många hastigheter att hålla reda på. Därför är det bra att det finns hjälpmedel i nyare bilar som visar skyltad hastighet på instrumentdisplayen.

Fem gånger högre risk att dö

Med moderna bilars höga komfort och höga säkerhet kan en hastighetsöverträdelse på 40-väg lätt passera obemärkt, men den gruppen där trafikskadorna ökar mest är den med allvarligt skadade oskyddade trafikanter, säger Maria och förklarar att allvarligt skadad innebär att man fått men för livet.

– Bilarna blir säkrare, får bättre teknik och man kan uppleva en falsk trygghet, men en del glömmer bort sin omgivning vilket gör att man som oskyddad trafikant riskerar att bli mer utsatt.

– Under 2014 dödades 72 personer på det kommunala vägnätet och cirka 42 procent av de dödade var gående eller cyklister i kollision med motorfordon på gator där hastighetsgränsen var 50 kilometer i timmen eller lägre. Forskning visar att det är ungefär fem gånger högre risk för en fotgängare att dödas om denne blir påkörd i 50 kilometer i timmen jämfört med om hastigheten är 30 kilometer i timmen. Det finns därför en stor potential i att minska antalet dödade genom att minska hastigheterna, säger Anna Vadeby, forskare på VTI.

Publicerad:

MER OM MIN BIL