Bilisterna: Zebralagen gör trafiken farligare

Var tredje bilist tycker att den så kallade zebralagen vid övergångsställen gjort trafiken farligare. Samtidigt tycker bara en av tio att lagen fyller sin funktion.

– Resultatet måste ses som ett misslyckande, säger trafiksäkerhetsforskaren Iréne Isaksson-Hellberg på If.

I 13 år har bilister varit tvungna att väja för fotgängare, men enligt en ny undersökning visar det sig att det är det inte alla som är bra på att göra.

Tvärtom, anser en tredjedel av alla bilister som tillfrågades av försäkringsbolaget If. Av totalt 6 024 personer svarade bara 13 procent att man anser att lagen gjort trafiken säkrare. Något fler har inte upplevt någon skillnad alls medan 39 procent inte känner till lagen överhuvudtaget.

– Resultatet måste betraktas som ett misslyckande. Tanken med lagen var att skapa ökad trygghet i trafiken. Om det istället blivit tvärtom, åtminstone verkar det upplevas så, innebär det att kritikerna av lagen haft rätt hela tiden, säger Iréne Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If i ett pressmeddelande.

Olyckorna har ökat

Redan 2006 kom en studie från Statens Väg- och transportforskningsinstitut, VTI, som visade att lagen medfört att antalet olyckor vid obevakade övergångsställen ökat med mellan tio och femton procent.

Bakom olyckstalen kan det finnas en falsk trygghet kring att bilister ska stanna och att fotgängare därför går rätt ut i gatan.

– Det är en god tanke bakom lagen, men ute i trafiken fungerar det inte alltid som man planerat. För att uppnå ökad trafiksäkerhet räcker det inte bara med att införa en ny lag. Alla trafikanter måste samarbeta och ta hänsyn till varandra. Fotgängare måste se till att synas och bilister hålla lägre hastighet vid övergångsställen, säger Iréne Isaksson-Hellberg.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN