Förslaget om bilskatt får tummen upp

Foto: Johnér
Svenskar är positiva till förslaget om ny bilskatt.
MOTOR

Regeringens förslag till ny bilskatt har mött hård kritik. Men nästan hälften av svenskarna är positiva till förslaget.

En Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av bilauktionsföretaget KVD visar att 48 procent är positiva till förslaget om ett så kallat bonus malus-system som kom i slutet av april, medan 27 procent är negativa. Mest positiva är invånare i Stockholm och Göteborg, samtidigt som flest andel kritiker finns i Norrland.

Fler köper miljöbil

– Det sker en övergång i bilbranschen mot elektrifiering och det är något som kanske inte är drivet av konsumenterna utan det drivs från politiskt håll. Men det verkar ändå vara så att det finns en underbyggnad hos väljarbasen för att man vill ha en grönare bilpark, säger Jonas Björkman, vd på KVD Bilpriser.

Sifo har även frågat om man tror att bonus malus-systemet kommer att få fler att köpa en miljöbil i stället för en bil som drivs av fossila bränslen. 46 procent av de tillfrågade tror att förslaget kommer att få den effekten, medan 30 procent inte tror det.

De som är skeptiska pekar på att miljöbilar fortfarande är för dyra trots premien, att det saknas laddstationer och att batterikapaciteten än så länge inte är tillräckligt bra.

Förslaget kritiseras

Flera remissinstanser är dock starkt kritiska. Skatten väntas öka kraftigt på redan registrerade fordon. I glesbygd – med långa avstånd, sämre möjligheter till snabbladdning av elbilar och dålig biogastillgång – slår detta hårt, enligt Motormännen.

Konjunkturinstitutet (KI) pekar på att systemet riskerar att flytta utsläppen till övriga Europa.

FAKTA

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i TNS Sifos webbpanel under perioden 20–24 april. Totalt intervjuades 1 214 personer i åldern 16–79 år. Av dessa har 1 021 tillgång till bil i hushållet.

Sifo har bland annat ställt följande frågor:
"Vad tycker du om regeringens förslag?"
"Tror du att premien/bonusen vid köp av en elbil/hybridbil/biogasbil, tillsammans med den ökade skatten på nya bilar med fossila bränslen kommer att få fler att köpa en miljöbil i stället för en bil som drivs av fossila bränslen?"
"Kommer du själv nyttja miljöbilspremien/bonusen nästa gång du köper en ny bil?"

Källa: KVD Bilpriser

FAKTA

Om bonus malusförslaget

Bonus malus-systemet avser nya personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Nya lätta fordon som släpper ut högst 60 gram koldioxid per kilometer föreslås få bonus. Bonusen blir 45 000 kronor för bilar med nollutsläpp, och faller linjärt ner till 7 500 kronor för bilar som släpper ut max 60 gram. Gasbilar får en bonus på 7 500 kronor oavsett utsläppsnivå.

Bilar med utsläpp över 95 gram per kilometer föreslås få höjd skatt under de tre första åren efter inköpstillfället. Beloppet är 77 kr/g koldioxid över 95 g/km, och 100 kr/g över 140 g/km.

Räkneexempel för en bil som släpper ut 110 g/km

110 (bilens utsläpp) minus 95 (gränsen för höjd skatt) = 15. 15 (gram över gränsen) multiplicerat med 77 kr = 1 155 kr + grundbelopp 360 kr = 1 515 kr (gäller tre första åren, sedan trappas skatten av).