Ny straffskatt kan drabba bilägarna

Publicerad:
Uppdaterad:

Bilar

Utredning presenterad – så mycket dyrare blir en vanlig familjekombi

1 av 4

Nästan 7 000 kronor om året.

Så mycket dyrare skulle en vanlig Volvo V70 bli om nya Bonus-Malus-systemet hade gällt.

Och förslaget kritiseras kraftigt:

– Utredarna verkar ha använt både hängslen, livrem, flytväst och överlevnadsdräkt när de gjorde sin utredning, säger Bertil Moldén, vd för branschorganisationen Bil Sweden.

Det var för ett år sedan som en särskilt utredning för ett nytt fordonsskattesystem tillsattes. Under fredagen presenterades utredningen och den föreslår ett nytt styrskattesystem som innebär att utsläpp straffskattas rejält. Ett system som utredarna föreslår ska införas 1 januari 2018.

– Vårt förslag är baserat på tanken att miljövänliga bilar ska premieras och bilar som släpper ut mycket ska hårdskattas, säger ansvarige utredaren och lagmannen Petter Classon.

Tre gånger dyrare

Utredningen har tagit fram två alternativ till hur ett nytt system kan se ut, det ena helt baserat på koldioxidutsläppet, det andra med beaktande på både vikt och utsläpp.

I båda alternativen är tanken att de tre första åren ska särskiljas och beskattas högst.

– Vi har kommit fram till att en skatt utdragen på hela bilens livslängd inte blir så effektivt som styrmedel, därför hårdbeskattas nya bilar under de tre första åren, säger Petter Claesson.

Förslagen innebär i reda pengar att exempelvis en V70 D4 initialt skull hamna på en skatt om 10 323 kronor om året – nära tre gånger så mycket som dagens 3 449 kronor. År fyra och därefter skulle skatten sedan vara 3 353 kr. Det här enligt alternativet utan viktjustering. Skulle V70:s vikt tas i beaktande skulle årsskatten de tre första åren ”bara” bli 8 392 kronor om året.

Bilister redan överbeskattade

Men utredningen är inget som faller i god jord hos branschorganisationen Bil Seden. De anser att redan hårt beskattade bilister tvingas betala oskäligt mycket för det nya systemet.

– Ett trovärdigt bonus-malus-system måste bygga på att bonus och malus är lika stora. Det här förslaget är kraftigt överfinansierat, vilket innebär ytterligare en i raden av alla omotiverade och osammanhängande skatteökningar på bilismen, säger Bertil Moldén, vd på Bil Sweden.

När det gäller bonus-delen så har utredarna föreslagit en trappmodell. Där helt koldioxidutsläppsfria fordon får 60 000 kronor i bonus, 1-35 gram co2/km får 45 000 kr i bonus och 35 000 kronor om bilen släpper ut 36-50 g co2/km.

– Supermiljöbonusen höjs, vilket är bra, men trappstegsmodellen utan hänsyn till storlek kan ge konstiga effekter på marknaden. Vi hade hellre sett ett linjärt system utan trappsteg fortsätter Bertil Moldén.

 Petter Classon säger att man diskuterat en linjär modell, men landat i” trappan”.

– Det är lättare att administrera och så blir det tydligare. I dag är det två trappsteg, men vi ville ha ett till för att det är väldigt stor skillnad på 2 och 48 gram, säger han.

Utredningen har alltså presenterats och lämnats över till finansdepartementet – först efter att förslaget antagits och skrivit in vägtrafikskattelagen, lagen med särskilda bestämmelser om fordonsskatt samt ändring i förordningen om supermiljbilspremie kommer den kännas i plånboken (se exempel nedan).

Läs hela utredningen här Obs extern länk

■ ■ ■ Har du nyhetstips till Aftonbladet Bil? Mejla ditt tips hit.

Publicerad:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN