Läsarnas frågor om oljor och vätskor:

MOTOR

Vad är egentligen skifferolja?

Hej Bildoktorn! Jag läste i en gammal tidning om skifferolja. Har du någon aning om vad det egentligen är för något?

Oljeskiffer är en sedimentär bergart innehållande material som vid upphettning ger skifferråolja. Under kriget, när det rådde brist på konventionell olja, utvanns det en hel del skifferråolja här i Sverige. I fredstid är det mycket olönsamt att utvinna olja ur skiffer.

Hur ofta ska oljan bytas egentligen?

Hur ofta bör oljan egentligen bytas? Min bils motorolja ska bara bytas var 2 500:e mil. Törs jag vänta så länge?

Vid "normala" förhållanden kan du lugnt följa tillverkarens rekommendationer, både när det gäller mil och oljekvalité. Men kortarte bytesintervaller rekommenderas om bilen mest körs kortare sträckor och oavsett körsträcka motoroljan alltid bytas minst en gång om året. Ty temperaturväxlingarna runt bilen får även luften inuti motorn att fälla ur sig vatten som späder oljan.

Är det farligt att blanda?

Jag har aldrig en aning om vad det är för olja i våra bilar. Är det farligt att blanda syntetolja och mineralolja, till exempel vid en oljepåfyllning?

Nej, det är inte direkt farligt. Alla motoroljor ska kunna blandas med varandra, det är ett krav som tillverkarna följer. Men för att du maximalt ska kunna utnyttja en oljas egenskaper bör den vara så "oblandad" som möjligt.

Är det normalt att oljan blir svart?

Min motorolja blir svart, redan mindre än 100 mil efter ett oljebyt. Är det normalt? Bilen är en Renault Megane 1,6 av årsmodell 2000 som har rullat ungefär 13 000 mil.

Bara lugn, den svarta färgen är helt normal och kommer från det sot kolvringarna skrapar ned i oljesumpen. Vid oljebyten finns det alltid kvar lite gammal olja på olika ställen i motorn, ofta ungefär en halvliter. Detta bidrar också till att oljan snabbt blir svart när du kollar på oljestickan. Oljan i automatlådorna ska däremot alltid ha en klar röd färg. Så fort färgen börjar bli mörk eller grumlig har det hänt något.

Modern olja i gammal bil?

Kan man använda moderna motoroljor i veteranbilar? Min kärra är en de Soto från 1957.

Det går utmärkt eftersom moderna oljor på alla vis är bättre. Men tänk på att viskositeten måste passa.

Om din motor exempelvis är konstruerad för en rak 30-olja, så är det lämpligt köra på en 10W/50 multigradeolja.

ARTIKELN HANDLAR OM

Bilar