Kia varnar för diesel från OKQ8

avErik Gustafsson

Tillsatser sägs sätta igen bränslefiltret

1 av 3 | Foto: FOTO: OKQ8
OKQ8 håller inte med om att deras diesel sätter igen bränslefilter, som Kia påstår.

Kia uppmanar sina kunder att inte tanka diesel från OKQ8.

Tillsatser sägs sätta igen bränslefiltret.

– Det finns inga bevis att vår diesel är orsaken, säger Camilla Slunge Dowling, direktör för hållbarhet på OKQ8.

Det är Kia som i ett brev till sina kunder uppmanar dem med dieseldrivna bilar att tanka på andra stationer än OKQ8. Det efter bilar drabbats av igensatta bränslefilter, rapporterar Dagens Nyheter.

Felet ska enligt Kia bero på att OKQ8:s Diesel Bio+ har högre andel iblandat biodrivmedel RME (rapsmetylester) som i sin tur sätter igen bränslefiltret. Resultatet är en kraftlös bil som till slut inte startar alls.

Louise Westman, servicemarknadschef på Kia i Sverige, skriver i ett kundbrev att tillverkaren gjort flera olika tester som pekar ut OKQ8.

– Flera av varandra oberoende laboratorier har lämnat liktydiga svar som säger att det är oxiderad RME som har satt igen bränslefiltren.

Kan drabba fler än Kia

Men trots att det bara är Kia som pekar ut OKQ8 menar Bertil Moldén, vd på branschorganisationen Bil Sweden, att det är betydligt fler tillverkare än Kia som är drabbade.

– Omfattningen kan visa sig vara mycket stor. Totalt gäller det sju före­tag, däribland Volvo och Ford, säger han till Dagens Nyheter.

"Följer alla standarder"

OKQ8 håller inte med om kritiken och menar att deras diesel har samma specifikationer som övriga bolags och uppfyller branschens krav. Trots det har OKQ8 valt att sänka andelen iblandad RME från sju till fem procent, under tiden som ärendet utreds.

- OKQ8 ger kunden det vi har utlovat - en produkt som följer alla överenskomna standarder, på svensk och europeisk nivå. Vi, men även hela drivmedelsbranschen, ser ytterst allvarligt på Kias påstående eftersom de ifrågasätter den gemensamt överenskomna dieselstandarden. Om vi tolkar Kias kundinformation rätt menar Kia att den rådande europeiska dieselstandarden inte fungerar för vissa av deras modeller, vilket innebär att vissa av deras kunder inte längre kan tanka standarddiesel.

– Samtidigt är vi från OKQ8:s håll naturligtvis måna om att hjälpa till och utreda tekniska svårigheter tillsammans med Kia. Både för att underlätta för våra kunder, men även så att vi återigen kan höja vår RME-halt till 7 procent, säger Camilla Slunge Dowling i ett pressmeddelande.