Så mycket har trafiken minskat efter corona

Hälften av stockholmarna avstår från att åka kollektivt

Antalet resenärer på kollektivtrafiken rasar, inkomsterna från trängselskatterna dalar och de svåra trafikolyckorna uteblir.

Effekten på trafiken av Coronaviruset märks nu allt tydligare i framför allt Stockholmsregionen.

– Med start på måndag inleder vi kraftig reducering av lokaltrafik, på tydligt märkbart sätt. Vi måste prioritera så att trafiken är hållbar och robust, säger trafikregionråd Kristoffer Tamsons.

Inkomsterna från trängselskatterna minskar.
Inkomsterna från trängselskatterna minskar.

I nuläget märks det minskande resandet tydligast i kollektivtrafiken.

Med anledning av Covid19-pandedemin har trafikförvaltningen tittat på inpasseringar genom spärrar i tunnelbanan och pendeltågen, som registrerats av fotoceller 

– Under de första dagarna i vecka 12 såg vi en halvering av antalet spärrpassager för tunnelbana och pendeltåg, säger Andreas Strömberg på Trafikförvaltningen i Region Stockholm.

Redan under vecka 11 började en tydlig nedgång märkas. Antalet spärrpassager i tunnelbanan och pendeltågen minskade med ungefär 20 procent jämfört med samma vecka förra året.

Till denna vecka har minskningen tilltagit dramatiskt. Även om det inte finns siffror på allt.

– Från busstrafiken har vi inga uppgifter, men de trafikentreprenörer som kör busstrafiken uppger att de ser en resenärsminskning på cirka 50 procent även där, säger Andreas Strömberg på trafikförvaltningens presstjänst.

Skillnaden mellan vecka 11 och vecka 12 kan hänga samman med att Folkhälsomyndigheten skärpt sina rekommendationer om att avstå från onödiga resor och största möjliga mån jobba hemifrån.

– Vi drar slutsatsen att stockholmarna tagit till sig de råd som ges – res inte när du har symptom. Men att resenärsminskningen också beror på att några är sjuka eller vårdar sjuka barn, att många jobbar hemma och att studenter och gymnasieelever har distansundervisning, säger Andreas Strömberg.

Biltrafiken minskar

En annan slutsats skulle kunna vara att storstadsborna avstår från att trängas i kollektivtrafiken och istället tar bilen till jobbet. Men så förefaller inte vara fallet.

Pinfärska siffror från trafikförvaltningen i Stockholm visar att även biltrafiken minskar.

Onsdagen 18 mars var antalet passager genom biltullarna och andra mätpunkter 17 procent färre än en vanlig onsdag. Motsvarande siffra för Göteborg var 15 procent. 

Siffrorna visar att Corona-effekten uppstår vid sextiden på morgonen och håller i sig till sena kvällen. Den är alltså inte koncentrerad till rusningstrafiken på morgonen och eftermiddagen utan ganska jämnt fördelad över dagen.

Mätpunkter som 18/3 stack ut är E4/E20 Tureberg med 26–27 procents minskning och E4/E20 Rönninge med 21 procent. I Göteborg var minskningen störst i Götatunneln/E45 med 18 procents minskning.

Några planer på att sänka trängselskatterna för att minska trängseln i kollektivtrafiken finns inte just nu, visar en rundringning som Aftonbladet gjort. Frågan kompliceras av att det inte är regionerna och kommunerna som bestämmer över trängselskatterna, utan staten. Men enligt Trafikkontoret i Stockholm har frågan inte ens diskuterats. 

Och inom politiken bollas frågan till regering och riksdag.

– Det är en fråga för den nationella nivån, säger Christian Valtersson, pressekreterare hos Stockholm trafikborgarråd, Daniel Helldén.

”Nyårsafton lägst”

Totalt har antalet registrerade passager gått ned från 608 900 en vanlig onsdag till 509 100 onsdagen 18 mars. Det är dock långt från ett bottenrekord.

– Nyårsafton var den dag med lägst trafikmängd under 2019. Då var summan av alla mätpunkter ca 310 000 fordon, säger presskommunikatör Malinda Flodman och lägger till:

– Data kan påverkas av andra faktorer än Coronaviruset, exempelvis väder, säsong, politiska beslut, tekniska problem och trafikhändelser.

När det gäller trafikflödet i resten av landet finns det för närvarande inga aktuella siffror utan bara en allmän känsla av att det minskat, berättar Bengt Ohlsson, presschef på Trafikverket.

– Upplevelsen är ju den men vi har inga i nuläget inga hårda fakta på det. Utan det är framför allt mätpunkterna i Stockholm i Göteborg som ger en tydlig bild. I övriga landet har vi inga data framme just nu.

– Klart är dock att godsflödena verkar flyta som de ska. Och att vi haft färre dödsfall och svårt skadade i trafiken. Men det kan till stor del bero på att vi haft en mildare vinter i stora delar av landet jämfört med den 2018–2019, säger Bengt Olsson.

Coronavirusets påverkan på trafiken onsdag 18 mars i Stockholmsområdet

Trafiken förändades med -17 procent mot en normal onsdag

Coronavirusets påverkan på trafiken onsdag 18 mars i Göteborgsområdet

Trafiken förändades med -15 procent mot en normal onsdag

Coronavirusets påverkan på trafiken onsdag 18 mars, data

Historiskt medelflöde är baserat på samma veckodag (ex fredag) under januari och februari 2020. Vecka 1 (nyår) ingår inte.

KÄLLA: Trafik Stockholm

Publisert:

LÄS VIDARE