Varning för de livsfarliga bilarna

Vilken bil du sitter i kan vara skillnaden mellan liv och död. I vissa modeller är det flera hundra procents högre risk att dö eller skadas svårt om du är med i en olycka, visar en ny jättestudie. Här är de 46 farligaste bilarna i landet.

Mest osäkra bilen: 627 procent högre risk
Jättelista: 378 modeller – kolla hur säker din bil är