Skatten på husbilar kan chockhöjas

Av: Kristofer Gustafsson

Publicerad:
Uppdaterad:
Det ekonomiska klimatet för husbilar kan mörkna  under 2018.
Foto: Plattform
Det ekonomiska klimatet för husbilar kan mörkna under 2018.

Husbilar

Skatten för husbilar kan chockhöjas inom kort.
Regeringen föreslår höjd fordonsskatt för bland annat tyngre dieselfordon, som husbilar.
– Vilket kan innebära en katastrof för branschen, säger Tomas Haglund, ordförande i Husvagnsbranschens Riksförbund.

Antalet sålda husbilar i Sverige har ökat fem år i rad. I landet finns snart 90 000 registrerade husbilar. Intresset stegras kontinuerligt.

Fördubbling av skatten

Men förutsättningarna kan förändras. Höjd fordonsskatt för tyngre dieselfordon, som till exempel husbilar, för att minska utsläppen av koldioxid (bonus malus-systemet) är föreslagen av regeringen.

För nya husbilar skulle det innebära en kraftig höjning av skatten (exempel i faktaruta) som enligt förslaget ligger på samma nivå i tre år, innan den sjunker. En fördubbling i många fall.

– Förstår att man vill ha mer skatteintäkter. Men det verkliga utfallet lär bli mindre skatt och större miljöpåverkan. Man köper gamla bilar medan nya och mer miljöanpassade straffas med skatt, säger Tomas Haglund ordförande i HRF och som just nu filar på en ny skrivelse och framstöt till politikerna.

Bakvänd logik

Utan att vara en remissinstans så yttrade HRF sig när det andra förslaget presenterades i vintras. Och som då sågades rejält.

Förslaget rör nya husbilar som registreras efter 1 juli 2018. Ett fordon som idag beskattas med 6 000–7 000 kronor kan med nya skatteregler i värsta fall hamna någonstans mellan 15 000–22 000 kronor per år.

Konkurser

– Personligen tror jag att vi riskerar konkurser hos de mindre handlarna om effekten av en minskad försäljning blir stor, säger Tomas Haglund.

Från Sveriges Fordonsverkstäders Förening kommer liknande invändningar.

– Att beslutet även kommer påverka små och medelstora företag som säljer husbilar är givet. Företag som ofta ligger på mindre orter och då påverkas glesbygden med avfolkning som konsekvens. Alternativet nu blir att fler måsta färdas längre för att om möjligt köpa en husbil och därmed påverkas miljön negativt, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening.

Publicerad:

LÄS VIDARE

MER OM MIN BIL