Dubbfria däck ger mer skadliga partiklar

MOTOR

Forskare: Odubbade däck gör vinterns sand till en hälsofara

Medan vägverket i Sverige uppmanar bilister att välja dubbfritt av hälsoskäl kommer en ny forskarrapport som visar att de dubbfria däcken inte alls är så bra för hälsan.

Enligt en svensk forskarrapport från 2005 river dubbdäcken upp partiklar från vägarna. Partiklarna orsakar hjärt- och kärlsjukdomar och dödar, enligt rapporten, 1800 svenskar varje år. Det är nästa fyra gånger fler än antalet trafikoffer på våra vägar varje år. Däremot skulle dubbfria däck vara betydligt skonsammare för hälsan.

Nu pekar ny forskning i Finland på det motsatta. Enligt den är de dubbfria däcken en minst lika stora hälsorisk.

Heikki Tervahattu, docent vid Helsingfors universitet, som ligger bakom studien kritiserar den svenska rapporten. Han anser att den svenska rapporten inte tagit hänsyn till hur sandningen av de svenska vintervägarna påverkar människor.

– Dubbar sliter upp partiklar från vägarna, där är de flesta forskare överens. Men i områden där partikelkoncentrationen är hög, exempelvis i städer, är sandningen vintertid en ännu större hälsorisk, säger han till tidningen Turun Sanomat.

Tervahattu pekar ut de dubbfria däcken som den enskilt största boven då mönstret i däcken slungar upp mer partiklar i luften än dubbdäcken. Framförallt på våren då vinterns sand ännu inte sopats bort från vägar och gator.

I Japan och Tyskland råder förbud mot dubbdäck. I Norge har man infört en dubbdäcksavgift som ska bidra till att täcka kostnaderna för slitaget på vägarna.

En rapport från EU:s Clean Air for Europe-programmet visar att år 2000 dog 350 000 personer i förtid på grund av hjärt- och kärlsjukdomar orsakade av skadliga partiklar i luften. I Finland är siffran 1300. Motsvarande siffra för Sverige är 1800. Den siffran stämmer ganska bra med Tervahattus forskning menar han själv, om man tar hänsyn till Sveriges större befolkningsmängd och större antal bilar.

ARTIKELN HANDLAR OM

Bilar