Så påverkas du av regeringens nya bilskatt

Publicerad:
Uppdaterad:
Många bilar får höjd skatt med regeringens förslag.
Foto: Susanne Kronholm/Johnér
Många bilar får höjd skatt med regeringens förslag.

Bilar

Nio av tio bilar som säljs kommer att få höjd bilskatt i framtiden, enligt ett nytt förslag från regeringen. För de modeller som släpper ut mest handlar det om tusentals kronor extra i bilskatt
– Rätt väg att gå, säger Motormännens vd Fredrik Daveby.

Regeringen vill att fler ska byta till miljövänliga bilar och föreslår ett så kallat bonus malus-systemet, som bygger på principen om både morot och piska. Det går ut på att bilar med låga utsläpp ger en bonus vid inköpet medan bilar med höga utsläpp blir straffbeskattade.

Bilskatten höjs för nio av tio

Baserat på fjolårets nybilsförsäljning skulle nio av tio nyköpta bilar få höjd skatt.
– Vi tycker att det här är rätt väg att gå. Men det är väldigt viktigt att det här bara gäller nya bilar så att det påverkar konsumenten inför ett nytt köp och inte drabbar de som redan har äldre bilar, säger Fredrik Daveby, vd för Motormännen.

Bilarna kommer enligt förslaget att delas in i tre kategorier beroende på hur mycket koldioxid de släpper ut. Bilar med lägre utsläpp än 60 g/km får en miljöbilspremie på mellan 45 000 och 7500 kronor. Bilar i spannet 60–95 g/km får oförändrad skatt, och bilar som släpper ut mer än 95 g/km får höjd skatt.

10 000 kr för utsläppsbovar

Om du köper en vanlig Volvo V90 skulle du med förslaget få höjd skatt med 1848 kronor de tre första åren. Köper du en riktig utsläppsbov som släpper ut 200 g/km hamnar skattehöjningen på nästan 10 000 kronor de tre första åren.

Men förslaget får kritik från flera håll för att inte vara tillräckligt långtgående.

– Morötterna är inte tillräckligt starka för att få det förändringstryck som behövs, säger branschorganisationen Bil Swedens vd Bertil Moldén.

– Allt som stimulerar en förändring är ju av godo. Men beloppen är väldigt låga om man jämför med länderna som varit framgångsrika, Norge respektive Holland.

”Utformat för att få in mer skattepengar”

Moderaterna anser att att förslaget inriktar sig mer på att straffa bilister än att påskynda omställningen av fordonsflottan.

– Vår huvudkritik är att regeringen har utformat systemet snarare för att få in mer skattepengar än att utforma ett system som påskyndar omställningen av fordonsflottan, säger riksdagsledamoten Johan Hultberg.

Miljöminister Karolina Skog (MP) håller inte med.
– Vi går från en supermiljöbilpremie som är dyr, som har dålig klimatstyrning, till en bonus-malus som kommer ha tydlig klimatstyrning och som inte kommer kosta skattebetalarna någonting alls, säger hon till Ekot.

Förslaget läggs nu ut på remiss.

Fakta: Bonus malus-systemet

Sverige har i dag två system för fordonsbeskattning. Nya bilar beskattas utifrån bilarnas koldioxidutsläpp, äldre bilar beskattas utifrån fordonets vikt.
Regeringen vill att bonus malus-systemet ska ersätta supermiljöbilspremien och gälla för nya bilar från den 1 juli 2018.
Systemet innebär att den som köper en ny bil (fordonsår 2018) kommer att kunna få en bonus från staten. Bonusen uppgår till högst 45 000 kronor för bilar som släpper ut noll koldioxid och avtar till 7 500 kronor för bilar som släpper ut max 60 gram koldioxid per kilometer.
Den som däremot väljer ett fordon som förbrukar mycket fossilt bränsle kommer att drabbas av en högre skatt. Gränsen går vid 95 gram koldioxid per kilometer.

Så räknar du ut nya skattehöjningen (särskilda regler för diesel)

Bilar som släpper ut mer än 95 g/km beskattas med 77kr/g. Bilar som släpper ut mer än 140 g/km får en koldioxidskatt på 100 kr/g.

Räkneexempel för en bil som släpper ut 110 g/km

110 (bilens utsläpp) minus 95 (gränsen för höjd skatt) = 15.
15 (gram över gränsen) multiplicerat med 77 kr = 1155 kr + grundbelopp 360 kr = 1515 kr (gäller tre första åren, sedan trappas skatten av)

Publicerad:

LÄS VIDARE

MER OM MIN BIL