Färre döda på svenska vägar

MOTOR

20 procent färre omkomna jämfört med förra året

Foto: Trafikolycka i juni i Lysekil. Foto: Kenny Jansson

I november omkom 23 människor i den svenska vägtrafiken enligt preliminära siffror.

Under årets första elva månader har därmed antalet dödade i vägtrafiken minskat med nästan en femtedel.

Den skarpa nedgången i år i antalet trafikdödade fortsätter alltså även in i november. Under årets första elva månader har 264 människor omkommit. I fjol omkom 321 personer under samma period – minskningen är alltså nära 18 procent.

Ännu ljusare blir siffrorna med längre tillbakablick. De senaste fem åren har medeltalet varit 385 omkomna under januari–november.

Minskad trafik

De preliminärt 23 omkomna i Trafikverkets novembersiffror kan jämföras med 25 omkomna i november i fjol. De senaste fem åren har medeltalet för antalet trafikdödade i november varit 30.

Jämförs totala trafikmängden under de första elva månaderna med samma tid i fjol har trafikmängden i det statliga vägnätet minskat med 0,2 procent i år. Personbilstrafiken har minskat med 0,6 procent medan lastbilarna visar motsatt trend – en ökning med 3,3 procent.

Mätningar visar också att hastigheterna på vägarna, under januari–oktober, minskat med totalt 1,7 procent i år.

Trafikverket tror att årets stränga vinter ligger bakom både trafikmängds- och hastighetsminskningarna.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM

Bilar