Brister i landets vanligaste försäkring

avTT-Aftonbladet

Foto: Adam Ihse/TT
En majoritet av de granskade bil- och motorförsäkringarna innehåller brister och otydligheter, enligt Konsumentverket. Arkivbild.

Bil- och motorförsäkringar är de vanligast förekommande försäkringarna i Sverige. Nu har Konsumentverket granskat tolv av dessa och funnit att det finns brister och otydligheter i en majoritet av dem.

Det handlar bland annat om skrivningar i avtalen som kan tolkas som att försäkringen ersätter alla sorts skador oavsett vad som har hänt, enligt ett pressmeddelande från Konsumentverket.

”Svepande formuleringar”

– Vi ser att företagen gärna använder svepande formuleringar med orden "tryggt" och "enkelt", utan att närmare förklara vad det betyder. Försäkringen kan därför se ut att ha fördelar som andra inte har. Det kan skapa fel förväntningar hos konsumenten, kommenterar Konsumentverkets jurist Elin Steno enligt pressmeddelandet.

Andra exempel på brister som myndigheten har funnit i sin granskning rör avtalsvillkor som strider mot lagen eller är olämpliga då maktbalansen mellan konsument och bolag blir skev. Myndigheten pekar bland annat på kravet om att polisanmäla en skada på en viss ort, trots att de allra flesta numer anmäler skada på webben eller över telefon.

Vidare återfinns felaktig information om Allmänna reklamationsnämnden i de granskade försäkringarna, vilket kan försvåra konsumentens möjlighet till rättslig hjälp vid en tvist.

Långa avtalsvillkor

Försäkringarnas avtalsvillkor kan ofta vara på 80 sidor eller mer. Trots att många inte orkar läsa igenom hela innehållet är det viktigt att sätta sig in i det, anser Elin Steno.

– Det gäller att förstå vilket skydd man har och ta ställning till om man behöver tillägg eller inte. En risk är att man tror att försäkringen är mer omfattande än vad som är fallet och att man upptäcker det först när en skada inträffat. Man kan också vara överförsäkrad, det vill säga betalar för tillägg som man inte behöver.

ARTIKELN HANDLAR OM