Grönt och lönsamt att ta vara på gamla däck

MOTOR

Svenskt företag i framkant när det gäller att återvinna gummidäck

1 av 2 | Foto: Envirosystems anläggning.

Svenska företaget Scandinavian Enviro Systems har nått långt med sin process för att återvinna gamla däck. I stället för att däcken ska vara en miljöfara har det Götebogsbaserade företaget hittat en lösning som på ett säkert, miljövänligt och lönsamt sätt tar vara på gummidäcken.

Att återvinna gummidäck har länge varit ett stort miljöproblem runt om i världen, det är svårt att ta vara däcken på grund av deras sammansättning och det vanligaste är att däcken skärs ner i småbitar och används som bränsle eller fyllnadsmedel.

Miljövänlig återvinning

Men det finns lösningar, Scandinavian Enviro Systems har utvecklat en process som innebär att man värmebehandlar däcken i mycket hög temperatur i en syrefri miljö. Då sönderfaller däcken och man får gas, olja, stål och kimrök. Den så kallade pyrolys-teknologin är mycket gammal, den har exempelvis använts för att framställa kol och tjära. Problemet med att använda traditionell pyrolysteknik är att det är svårt att kontrollera temperaturen, vilket kan göra att slutprodukterna som oljor eller kol utvinns med hjälp av tekniken, blir av dålig kvalitet. Processen är också mycket energikrävande.

Scandinavia Enviro Systems arbetar med en process som kallas CFC, Carbonizing by Forced Convention. I korthet går det ut på att skapa en jämn temperatur under värmebehandlingen, vilket gör att slutprodukterna olja, gas, stål och kimrök blir av hög kvalitet. Eftersom processen sker i ett slutet system är det lätt att övervaka och att styra samtidigt som man kan behandla stora mängder däck.

Gas kan driva fabriken

Oljan som återvinns ur däcken kan användas inom industrin, medan gasen som utvinns kan säljas eller användas för att driva fabriken. Gasen är jämförbar med naturgas och innehåller metan, etan och propan. Stålet kommer från förstärkningar i däcken.

– Vårt mål är att bli världsledande på återvinning av däck. Genom vår patenterade process kan vi återvinna värdefulla råmaterial. Tekniken kan också användas för att återvinna organiskt avfall, säger Ola Ekman, vd för Scandinavian Enviro Systems i ett pressmeddelande.

Fabriken i Åsensbruk som ska byggas 2011, klarar att återvinna 10000 ton om året, ett mål som ska ökas till 30000 ton om året. Sedan 2008 har man också en demonstrationsanläggning i drift. Scandinavian Enviro Systems har funnits sedan 2001.

ARTIKELN HANDLAR OM

Bilar