MRF: Skattehöjningar väntar svenska bilister

Publicerad:
Uppdaterad:

Bilism

Skattehöjningar som ger drivmedelspriser på över 20 kr/liter.

Det är resultatet av Miljömålsberedningens förslag för att nå klimatmålen. Och förslaget kritiseras hårt.

– Vi ligger redan i dag i världstopp när det gäller drivmedelsbeskattning och med detta förslag kommer vi att vara helt unika, säger Tommy Letzén, vd på MRF.

Foto: Foto: MRF
Tommy Letzén, vd för Motorbranschens riksförbund.

Drivmedelspriser i Sverige är redan i dag höga, men snart kommer vi en liter soppa vara rekorddyr här på våra nordliga breddgrader.

Tidigare i våras förutspådde Motorbranschens Riksförbund att Sverige skulle slå världsrekord i drivmedelsskatt. Och det verkar som att de redan då var inne på rätt spår.

Nu har Miljömålsberedningen presenterat sitt slutbetänkande för utsläppsminskning i transportsektorn. Ett av förslagen: att justera upp skatten.

– I förslaget till klimatstrategi har sex av riksdagens partier enats om en långsiktig inriktning av politiken. Det sänder en tydlig signal till alla aktörer i samhället. De förslag Miljömålsberedningen nu presenterar kommer med stor sannolikhet att bli stommen i Sveriges framtida klimatpolitik – oavsett regering, säger Miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman i ett pressmeddelande.

Men alla är inte lika entusiastiska över förslagen.

– Skulle detta förslag bli verklighet så är det ett dråpslag för den enskildes mobilitet och för Sverige som nation, säger Tommy Letzén.

Sex-sju kronor/liter dyrare

I förslaget står det att ”Beredningen gör bedömningen att nivån på koldioxidskatten framöver bör anpassas i den omfattning och takt, som tillsammans med övriga förändringar och styrmedel, ger en kostnadseffektiv minskning av utsläppen av växthusgaser i den icke-handlande sektorn så att etappmålet till 2030 nås”. Det är något som MRF tolkar som att koldioxidskatten måste mer än tredubblas.

I rena pengar skulle det motsvara en skattehöjning på 6 kr/l för bensin och 7,20 kr/l diesel. Vilket skulle innebära att notan vid macken skulle bli runt 300-360 kronor dyrare varje gång (50 liters tank). Och på ett år innebär det rätt stora skillnader.

– Att Sverige som en liten nation ska avvika och gå före alla andra är ingen framgångsväg. Vi ska naturligtvis vara med och driva på i alla sammanhang vi kan, men för att nå framgång så måste vi gå i takt med övriga Europa, säger Tommy.

■ ■ ■ Har du nyhetstips till Aftonbladet Bil? Mejla ditt tips hit.

Publicerad:

LÄS VIDARE

MER OM MIN BIL