Förare i fokus för forskning i Kina

MOTOR

Kinas världsledande position när det gäller att producera och sälja bilar har en baksida.

Trafiksäkerheten.

– Det behövs kraftfulla insatser så att man inte får fler dödade och skadade, säger Kent Gustafson, forskningsdirektör vid VTI.

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har helt nyligen tecknat ett avtal med motsvarande kinesiska näringsdepartementet om framtida forskning kring trafiksäkerhet.

Det är ett i Kina tidigare ganska outforskat fält men som i takt med ett snarast galopperande framåtskridande på fordonssidan ökar stort.

– Man kan nog säga att de är långt efter oss inom trafiksäkerhetsforskning, men utvecklingen går fort.

– Samtidigt är det ganska osäkert, eller för att tala klartext, mycket osäkert var man befinner sig när det gäller olycksutvecklingen, säger Kent Gustafson.

Den officiella bilden är en medan verkligheten, för den som exempelvis talar med hälsovårdsmyndigheter, kan vara en helt annan.

Simulator

Samarbetet är tänkt att leda till att de svenska VTI-forskarna ska utbyta erfarenheter med sina kinesiska kollegor, inte minst när det gäller tester i simulatorer.

Den fjärde generationens körsimulator invigdes häromåret i Göteborg och i Kina har liknande byggts i Peking och Shanghai. De är uppbyggda på samma sätt och rörelsesystemen hämtade från samma leverantör.

Maskinmässigt står kineserna således på samma nivå men studierna kring simulatorer började i Sverige redan på 1970-talet och försprånget är stort vad gäller analysarbetet.

– Då handlar det framför allt om interaktionen människa-fordon och beteendet i bilen och det är inom forskningen kring det som vi främst kommer att arbeta tillsammans med de kinesiska forskarna.

– Det behövs mycket kunskap om beteenden i trafiken.

Vägkultur

Uppgiften är inte helt enkel då vägkulturen skiljer sig väsentligt mellan länderna och med ett ofta helt annorlunda sätt att uppträda. Trafikrytmen i Kina är tuff och körningen inte sällan aggressiv.

– Här är ju en oerhört mycket större trafik och mixen av bilar och många andra fordon och fotgängare gör att trafiksituationen är mycket mer komplicerad, säger Kent Gustafson.

Tidigare forskning har också visat att kinesen möjligen föredrar ljud som varningssignaler i stället för visuell information inne i fordonet. Ögonen är helt enkelt för upptagna med allt runtomkring.

Detta har blivit en tankeställare för fordonstillverkare när det gäller att anpassa aktiva säkerhetssystem i bilarna. Det kan röra exempelvis filbytesvarning eller antikollisionssystem.

VTI har även tecknat ett liknande avtal med myndigheter i Sydkorea, där fordonsutvecklingen kring nästa generations bilar är i framkant i världen, men även där befinner sig körsätt och trafikmentalitet på ett betydligt lägre trappsteg.

– Antalet trafikdödade är många gånger fler än i Sverige men här har man ändå sett en positiv trend och i parlamentet har man till och med initierat en diskussion om att ta till sig nollvisionen, säger Kent Gustafson.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM

Bilar