Vägarbeten ställer till det i sommartrafiken

Sommarens vägarbeten kan orsaka ovanligt mycket problem i trafiken.
Den segdragna vintern har försenat flera av Trafikverkets insatser.
– Man ska utrusta sig med tålamod, tålamod och tålamod, säger Trafikverkets presschef Bengt Olsson.

Det må kännas avlägset, men i början av april låg i stort sett hela Sverige täckt av snö. I landets norra delar var snödjupet på många håll uppemot en meter.

Det har i sin tur tvingat Trafikverket att vila på hanen – först nu kan man komma igång med sommarens planerade vägarbeten.

”Mer eländigt”

– Vi har ungefär lika många jobb som ska göras som i fjol, men på grund av att vintern dragit ut på tiden, inte minst i södra Sverige, är det mycket som startar upp just nu. Då kan det säkert upplevas som att fler saker sätter igång och att det är mer eländigt än vanligt, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

De låga vintertemperaturerna har ställt till det på det mindre och medelstora vägnätet.

– Inte minst i norra Sverige. Där ser vi just nu kraftiga tjälskador, säger Bengt Olsson.

En hel del beläggningsarbeten att vänta med andra ord. Men det finns också en lång rad större trafikprojekt som kommer att märkas i sommar.

– Vi har en hel del jobb på E4 norr och söder om Stockholm. Både beläggningsarbeten, men också för att förbereda anslutningen till Förbifart Stockholm, säger Bengt Olsson.

Under sommaren 2018 kommer flera stora vägarbeten att utföras.
Under sommaren 2018 kommer flera stora vägarbeten att utföras.

Götatunneln enkelriktas

I och kring Göteborg genomförs också flertalet stora vägarbeten. Bland annat enkelriktas Götatunneln och hålls endast öppen för trafik västerut.

– Övriga måste ta andra vägar, som då blir tjocka. Och när korsningen Kungsälvsmotet-Marstrandsvägen byggs om till cirkulationsplats blir det mindre utrymme att köra på, säger Bengt Olsson.

På sommaren brukar trafikmönstren förändras. Morgon- och eftermiddagsrusning ersätts istället av förmiddagsrusning som startar upp någon gång mellan halv elva och ett.

– Kan man ska man försöka att köra andra tider. Och utrusta sig med tålamod, tålamod och tålamod, säger Bengt Olsson, som också uppmanar bilister att respektera de som utför sommarens vägarbeten:

– Vi jobbar stenhårt för att vägtrafiken ska bli så bra som möjligt i sommar, men bilister har fortfarande ett väldigt stort ansvar att läsa av hur vägen ser ut, och att anpassa farten. Visa hänsyn när ni passerar i samband med vägarbeten, så att de som jobbar där får komma hem när arbetsdagen är slut.

Fakta: Urval av sommarens vägarbeten

Väg / Sträcka / Åtgärd/påverkan

 • E10 / Kulleribacken / Byggnation av stigningsfält. Trafiken regleras med trafikljus.
 • 97 / Sävast / Beläggningsarbete, montering av bullerskärmar och byte av rörbro. Under beläggningsarbetet stängs vägen av med omledning av trafiken. Ett körfält avstängt och nedsatt hastighet under övriga arbeten.
 • 616 / Bergnäsbron / Bron är avstängd för underhållsarbete.
 • 95 / Boliden-Norrbottens länsgräns / Fräsningsarbete, fläckvis nytt bärlager, trumbyten, urgrävning och beläggningsarbete. Trafiken regleras med trafikljus och lots. Nedsatt hastighet.
 • 92 / Marahällan-Vännäs, Balsjö-Bjurholm / Beläggningsarbete. Trafiken regleras med lots.
 • E4 / Länsgränsen mot Västernorrland-Nordmaling / Beläggningsarbete samt räckesreparationer på fleras sträckor längs E4 i Västerbotten. Trafiken regleras med lots vid beläggningsarbetena.
 • E4 / Ullånger-Docksta / Ombyggnation till mötesfri väg. Trafiken regleras med trafikljus och nedsatt hastighet.
 • E4 / Sundsvall-Birsta / Beläggningsarbete nattetid. Avstängt körfält, trafikljus med lots och nedsatt hastighet.
 • E14 / Björneborgsgatan, Bergsgatan-Matfors / Beläggningsarbete nattetid. Avstängt körfält, trafikljus med lots och nedsatt hastighet.
 • 622 / Timmervägen / Beläggningsarbete nattetid. Avstängda körfält, trafikljus med lots och nedsatt hastighet.
 • 84 / Sveg-Möckelbäcken / Beläggningsarbete. Trafiken regleras med lots.
 • E4 / Gävle S-Enånger / Beläggningsarbeten på delsträckor, avstängda körfält. Trafiken regleras med trafikljus och nedsatt hastighet.
 • E16 / Falun / Broarbete vid cirkulationsplats Scandic, Lugnet. Vägen stängs av och trafiken leds om under arbetet.
 • 66 / Ludvika / Sidoområdesåtgärder och schaktning på sträckan Villagatan-Grågåsvägen. Ett körfält avstängt och hastighetsnedsättning. Trafiken regleras med trafikljus.
 • E4 / Uppsala-Storvreta / Beläggningsarbete. Vägen stängs av i en riktning i taget och trafiken leds över i motsatt riktning. Hastighetsnedsättning.
 • E4/273 / Trafikplats Arlanda / Broarbete. Ett av två körfält avstängt i södergående riktning med hastighetsnedsättning. Väg 273 stängs av och trafiken mot Arlanda leds om via Märsta.
 • E4 / Rotebrobron-Trafikplats Glädjen / Beläggningsarbete. Vägen stängs av i en riktning i taget, trafiken leds över i motsatt riktning.
 • 222 / Trafikplats Kvarnholmen / Byggnation av nya trafikplatsramper. Ett körfält i vardera rikning avstängt.
 • 73 / Trafikplatserna Vega och Handen / Ombyggnation av trafikplatserna. Ett körfält av tre avstängt i vardera rikning. Vid trafikplats Handen påverkas även framkomligheten på väg 260.
 • 226 / Tullinge-Skyttbrink / Byggnation av gång- och cykelväg. Ett körfält avstängt åt gången. Trafiken regleras med trafikljus och med flaggvakt i högtrafik.
 • E4/E20 / Hallunda / Beläggningsarbete. Vägen stängs av i en riktning i taget, trafiken leds över i motsatt riktning.
 • 55 / Åby-Södermanlands länsgräns / Beläggningsarbete. Trafiken i södergående riktning leds om.
 • E20 / Kumla-Örebro / Broarbete. Ett körfält avstängt förbi vägarbetsplatsen. Nedsatt hastighet.
 • E20 / Kjula-Härad / Beläggningsarbete. Vägen stängs av en riktning i taget, trafiken leds över i motsatt riktning.
 • 61 / Graninge-Speke / Ombyggnation av befintlig väg till mötesfri väg. Minskad framkomlighet.
 • 44 / Uddevallatunnlarna / Underhållsarbeten. Dubbelriktad trafik i ett tunnelrör.
 • 160 / Säckebäck-Varekil / Ny väg byggs parallellt med befintlig väg. Korta stopp i trafiken vid sprängning, trafiken leds om på provisoriska förbifarter och regleras tidvis med trafiksignal.
 • 587 / Jordfallsbron / Beläggningsarbete.Vägen helt avstängd mellan klockan 21.00-05.30. Trafiken leds om via Klarebergsmotet och Angeredsbron.
 • E6/168 / Kungälvsmotet-Marstrandsvägen / Ombyggnation av korsning till cirkulationsplats samt nytt busskörfält på väg 168. Trafiken leds om via ett körfält i etapper med hastighetsnedsättning.
 • E45 / Götatunneln / Tunneln enkelriktas, endast öppen för trafik västerut. Trafik från väster leds om runt Göteborg, alternativt på lokalt gatunät. Avfarten från Götatunneln i Järntorgsmotet är avstängd och trafiken leds om via Fiskhamnsmotet.
 • E45 / Lilla bommen-Marieholm / Gullbergstunneln Lilla bommen-Falutorget, trafiken leds om via denna väg fram till 2019 på grund av arbete med den nya tunneln i området. Sänkt hastighet och smala körfält.
 • 26/47 / Månseryd-Mullsjö / Arbete med mötesfri motortrafikled i ny sträckning. Under sommaren leds trafiken om på flera ställen på sträckan.
 • E6 / Glumslöv / Beläggningsarbete nattetid. Ett körfält öppet i vardera riktning.
 • E6 / Trafikplats Lomma / Beläggningsarbete nattetid. Ett körfält avstängt.
 • E22 / Trafikplats Kronetorp / Beläggningsarbete nattetid. Ett körfält avstängt.
 • E4 / Huskvarna-Gränna / Brounderhåll strax söder om Gränna. Bron är helt avstängd för trafik i norrrgående riktning, leds över i södergående körfält. Ett körfält i vardera riktning öppet med hastighetsnedsättning.
 • 23/25 / Trafikplats Helgevärma / Brounderhållsarbete. Avsmalnande körfält och hastighetsnedsättning. Ett körfält i vardera riktning öppet.
 • 11 / Knivåsen-Veberöd Östra / Ombyggnation till 2+1-väg. Arbetet utförs nattetid, trafiken överleds med vakt och lots.

Källa: Trafikverket

Publisert:

LÄS VIDARE