Tvåfiliga vägar får vajerräcken

E 12 genom Västerbotten blir först med 1+1-väg

MOTOR

Vajerräcken för att hindra mötesolyckor kommer att bli en vanlig syn även på smala, tvåfiliga landsvägar i framtiden.

Försöket på E4 norr om Gävle är lyckat. Nu vill Vägverket gå vidare.

Första tvåfiliga vägen blir E 12 genom Västerbotten.

Foto: STEFAN SJÖDIN
LYCKADE FÖRSÖK På E4:an norr om Gävle har försöken med vajerräcken varit lyckade. Nu vill Vägverket införa vajerräcken även på tvåfiliga vägar med start i Västerbotten på E12 från Vännäs och in genom landet.

Redan i dag bygger Vägverket vajer på tre sträckor av E4. Söder om Umeå, söder om Skellefteå och söder om Luleå.

Mest kontroversiell är kanske den 30 km långa sträckan Håknäs-Stöcksjö söder om Umeå där 100 av 150 tillfarter till E4 stängs av på grund av mitträcket. Vissa ortsbor får en omväg på upp till tre kilometer i och med vägavstängningarna.

Ny vägsträcka ska byggas

Ett högt pris för den enskilde, men resultatet blir en väg utan mötesolyckor.

Vid Skellefteå byggs ny vägsträcka, vid Luleå breddas nuvarande vägen till 18 meter och får två filer i varje riktning.

På de lågt trafikerade Europavägarna vill Vägverket sätta upp vajerräcket på nuvarande tvåfiliga vägar efter viss ombyggnad. Det innebär att det huvudsakligen blir 1+1-väg, en fil i varje riktning, utan möjlighet till omkörning på uppåt fem till tio kilometer.

På Vägverket i Borlänge pratar man om 20 kilometer utan omkörning, något varken bilisterna eller Vägverket Region Norr accepterar.

- Ett par minuter utan att kunna köra om står man nog ut med, inte mer, säger vägdirektören Janeric Reyier i Luleå.

- Problemet är att vi har rätt mycket pendlare från inlandet till kusten. Det är folk som måste köra uppåt 30 mil.

- Att sänka hastigheten till 70, som det talats om, är inte möjligt, då kommer folk aldrig fram. Med vajerräcken kan vi behålla både 110 och 90 kilometer i timmen och ändå ha en säker väg.

P-fickor hjälp för långsam trafik

På 1+1-sträckorna tänker Vägverket bygga fickor, som p-platser, där långsam trafik kan stanna till och släppa förbi snabbare trafik.

"Den mötesfria landsvägen" skapades av nollvisionären Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Vägverket.

- Jag kan tänka mig att framtidens vägar smalnar av och breddas beroende på natur och trafik.

- En väg kan vara trefilig ett par mil, kanske 1+1 några mil för att sedan breddas till fyra filer över en myr med omkörningsmöjlighet i båda riktningarna, säger Claes Tingvall.

-Det blir säkra vägar med bra framkomlighet till en rimlig kostnad.

Läs mer

Aftonbladet i samarbete med Auto Motor & Sport   TILLBAKA till aftonbladet.se/bil

Robert Collin

ARTIKELN HANDLAR OM