Värt att veta om cirkulationsplatser

MOTOR

Vad är en cirkulationsplats?

Cirkulationsplatsen är en plats där vägar möts och där det i mötespunkten finns en rondell. Runt rondellen finns en väg för cirkulation där man kör motsols runt rondellen. Cirkulationsplatsen är alltid utmärkt med vägmärkena väjningsplikt och cirkulationsplats. I till- och frånfarter liksom i cirkulationen kan det finnas ett eller flera körfält.

Varför bygger man cirkulationsplatser?

Cirkulationsplatsen är säkrare än "vanliga" korsningar

Cirkulationsplatsen ökar framkomligheten

Fordon från sidovägarna kan lättare ansluta sig till den övriga trafiken

Trafiksäkerhet i cirkulationsplatser

Över hälften av alla trafikolyckor med personskador inträffar i tätorter och de flesta sker i korsningar. Cirkulationsplatserna minskar kanske inte antalet olyckor men skadorna vid en olycka blir lindrigare. Det beror på att olyckor, som frontalkrockar och kollisioner med vinkelrätt korsande fordon, försvinner. Det främsta skälet till att allvarliga olyckor minskar är att hastigheterna är låga och att vinkeln mellan fordonens körriktningar är liten.

Framkomlighet i cirkulationsplatser

Framkomligheten i en cirkulationsplats är lika god som i en signalreglerad korsning och vid liten trafik behöver man sällan vänta på att köra vidare. Ligger cirkulationsplatsen där en huvudväg korsas av en mindre väg blir det ofta lättare för trafikanter på den mindre vägen att ansluta sig till den övriga trafiken än i andra korsningar. Däremot kan cirkulationsplatsen fördröja trafiken på huvudvägen en aning.

Läs mer om hur man kör i en cirkulationsplats på Vägverkets hemsida - www.vv.se, klicka på symbolen cirkulationsplats,"Kör säkert".

Aftonbladet i samarbete med Auto Motor & Sport   TILLBAKA till aftonbladet.se/bil

Sven-Anders Eriksson