Volvo starkt upp på sjunkande marknad

MOTOR

GÖTEBORG

Volvo var ett av få bilmärken som gick framåt på en västeuropeisk bilmarknad som gick starkt ned under februari.

Totalt minskade försäljningen av personbilar i Västeuropa med 8,7 procent under februari i år jämfört med februari förra året.

Det är endast i Storbritannien, av 18 västeuropeiska länder i biltillverkarorganisationen Aceas statistik, där försäljningen ökar.

På den nedåtgående marknaden förmår Volvo öka sin försäljning med 7,4 procent och sålde sammanlagt närmare 17 000 bilar under månaden i Västeuropa. Ser man på försäljningen under årets två första månader har Fordägda Volvo ökat sin försäljning med hela 20 procent, jämfört med motsvarande period förra året.

Saab backade med 10,8 procent, alltså mer än den totala marknadens nedgång, i februari och sålde 4 475 bilar. Tas även januari med hamnar dock den GM-ägda biltillverkaren i Trollhättan på plus 2,5 procent.

Den svenska bilförsäljningen minskade med drygt elva procent under februari, jämfört med förra året. Hittills i år har den svenska marknaden minskat med 5,4 procent.

TT