De ska avslöja dödsfällor i trafiken

25 000 pensionärer drar ut på gator och torg

MOTOR

Pensionärerna tar upp kampen mot trafikdöden.

Över hela landet ska de kartlägga trafikfällorna på gator och torg.

Foto: KALLE RIGGARE
Typiska problem för äldre oskyddade trafikanter är t ex höga trottoarkanter och ojämnheter som försvårar framkomligheten för personer med rullator och att många trafiksignaler har för korta intervaller vid grön gubbe.

I samarbete med NTF (National- föreningen för trafiksäkerhetens främjande) har alla de stora pensionärsorganisationerna gått samman i ett unikt projekt för att kräva säkrare trafik för Sveriges 1,5 miljon pensionärer.

25 000 pensionärer ska dra ut på stan för att avslöja trafikfällor.

- Pensionärer utgör en stor samhällsresurs, säger NTF;s vd Brittmarie Utterström.

I hundratals lokala påtryckargrupper ska de nu bidra till en bättre trafikmiljö för alla pensionärer.

Allvarliga konsekvenser

Trafiken begränsar rörelsefriheten för äldre vilket leder till försämrad livskvalitet. Olyckor får också allvarligare konsekvenser om man är gammal, eftersom kroppen är skörare.

Äldre står proportionellt för en övervägande andel dödade och svårt skadade i trafiken. Ungefär hälften av alla oskyddade trafikanter som dödades år 2000 var över 65 år.

Typiska problem för äldre oskyddade trafikanter är till exempel höga trottoarkanter och ojämnheter som försvårar framkomligheten för personer med rullator och att många trafiksignaler har för kort intervall vid grön gubbe.

Klart i juni

Exempel på åtgärder som förbättrar äldres situation är sänkt hastighet, mittrefug vid övergångsställe, separata gång- och cykelvägar samt helt bilfria zoner.

- Vi hoppas att arbetet sprider sig så att villaägare, hyresgästföreningar med flera engagerar sig för en tryggare miljö för äldre, säger Brittmarie Utterström.

När kartläggningen är klar i juni sammanställs och kategoriseras problemen.

Under hösten sker en uppföljning av vilka åtgärder som väghållarna vidtaget.

Aftonbladet i samarbete med Auto Motor & Sport   TILLBAKA till aftonbladet.se/bil

Sven-Anders Eriksson