Rondellhärvan - ett varv till

”Det har alltid varit diskussioner om hur man ska köra runt en rondell”

Foto: KRISTER HANSSON
Ska jag blinka eller inte? Får jag byta fil? Får jag köra i högerfilen? Många frågor - här får du svaren.
MOTOR

Vad är rätt och fel i en cirkulationsplats. Blinka när man kör rakt fram, eller bara när man svänger. Vad säger egentligen lagen?

Efter min artikel tidigare i veckan har det uppstått en massiv debatt på Tyck till på Aftonbladet.se.

Nu ska vi försöka bringa reda i rondellhärvan.

Ska jag blinka när jag kör in i en cirkulationsplats för att sedan svänga höger, eller vänster?

NEJ. Du behöver endast blinka när du kör ut ur rondellen.

Min kommentar: Hittills har vi lärt oss att vi ska ge tecken när vi kör in i cirkulationsplatsen för att visa vartåt vi ska svänga. Jag tror många kommer fortsätta att göra. Enligt min uppfattning spelar det ingen större roll hur man gör. Det kan inte missuppfattas, i varje fall inte om vi pratar om en gängse cirkulationsplats med fyra in-och utfarter.

 Ska jag blinka när jag ”kör rakt fram” genom cirkulationsplatsen?

JA.

Min kommentar: Mycket av striden kring de nya reglerna gäller just om jag ska ge tecken eller inte när jag kör rakt fram. Många menar att det är fel att blinka eftersom man då inte ändrar riktning, eller ens svänger. Det är ju också så som trafikskolorna lärt ut i många år. Här är det mycket viktigt att alla göra lika, annars är det upplagt för stora missförstånd.

 Ska jag alltid blinka när jag svänger höger ut ur en cirkulationsplats?

JA

Min kommentar: Här är det mycket viktigt att du är uppmärksam när du ger högerblink. Blinkar du för tidigt är risken mycket stor att den bil som står och väntar på att få köra in i cirkulationen kör ut framför dig. Många trafiklärare lär sina elever att inte blinka höger i den här situationen av just det här skälet.

Får jag byta körfält inne i cirkulationen, och ska jag då blinka?

JA, bara du visar tecken och är uppmärksam.

Min kommentar: Det här är också nytt, och kan ställa till riktig kalabalik om folk inte ser sig för ordentligt. Jag tycker att det är bra att man kan byta körfält inne i cirkulationen. Men man får inte tränga och preja andra bilister.

Får jag köra i höger körfält genom hela cirkulationsplatsen?

JA

Min kommentar: Genom bland annat en dom i Högsta domstolen får man numera göra det. Risken är emellertid mycket stor att det uppstår farliga situationer med krockar som följd, när ”högerköraren” plötsligt blockerar en utfart. Trafikskolorna avråder bestämt från ”högerkörning”.

Lag eller rekommendation?

När den nya Trafikförordningen trädde i kraft 1 oktober 1999 fick vi också en beskrivning om hur vi ska köra i en cirkulationsplats.

Om det handlar om en ny lag, eller endast en rekommendation tvistas det om.

Frågan har satts på sin spets när det gäller om man ska blinka eller inte, när man kör rakt fram i cirkulationsplatsen.

I första hand är det trafikskolorna som protesterar, särskilt de som står utanför STR, Sveriges Trafikskolors Riksförbund.

Jag kan förstå dem. Här har man i åratal lärt sina elever att inte blinka när man kör rakt fram genom cirkulationsplatsen. Nu ska man plötsligt lära ut ett nytt sätt, som man dessutom inte alls gillar. Motiveringen är att man tycker att blinkningen är onödig och lätt kan leda till missförstånd.

Att man en gång inte behövde blinka beror på att cirkulationsplatsen fram till 1 oktober 1999 liknades vid en korsning, och i en korsning behövs inget tecken när man kör rakt fram.

Sedan cirkulationsplatsen togs upp i Trafikförordningen betraktas den numera som en egen ”väg” där man svänger runt en rondell. Vid varje sväng ut från en väg ska man visa sin avsikt med körriktningsvisare.

Inga böter

 Kommer polisen att stoppa och bötfälla en bilist som inte blinkar när han kör rakt fram i en cirkulationsplats?

– Nej, det finns viktigare saker att titta på, och jag tycker fortfarande att åtminstone mindre cirkulationsplatser kan liknas vid en korsning och då ska man inte blinka när man kör rakt fram, säger Tord Ahlborg chef för trafikpolisen i Stockholms län. Å andra sidan är det aldrig fel att visa sin avsikt genom att ge tecken.

Inte ens inom Vägverket har man varit ense om de ”nya” föreskrifterna. Det är främst förarprovavdelningen som tvekat.

– Våra inspektörer kommer inte att underkänna elever som glömmer ge tecken när de kör rakt fram i cirkulationsplatsen, säger Hasse Tvetmark.

Alltid diskussion

Åke Svedberg, chef för Vägverkets avdelning väg- och trafiklagstiftning, är pappa till det ”nya” sättet att betrakta cirkulationsplatser, och hur man ska köra där.

– Det finns ingenting som vållat så stor diskussion som hur man ska köra i en cirkulationsplats. Så har det alltid varit.

– Man har haft olika uppfattningar runt om i landet. Det vi nu kommit fram till är egentligen ingenting nytt. Tidigare fanns cirkulationsplatserna upptagna endast i de lokala trafikföreskrifterna, nu har de upphöjts till att gälla generellt. Det här är också en anpassning till vad som gäller i andra länder.

– Vi har försökt beskriva ett körsätt som är i enlighet med gällande regler och är mest lämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Problemet i dag är att bilisterna kör enligt två reglementen – det gamla och nya. Och då blir det ordentligt snurrigt.

Hur ska jag som står och väntar på att få köra in i cirkulationsplatsen veta om bilen som redan befinner sig där, men inte blinkar, körs av en förare som följer de nya reglerna, de gamla eller inga regler alls.

Här finns mycket kvar för Vägverket att informera om - men först måste alla inblandade parter bli sams, och köra åt samma håll.

Så här ska du köra i en cirkulationsplats

Aftonbladet i samarbete med Auto Motor & Sport   TILLBAKA till aftonbladet.se/bil